Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.


Groep 5 en 6


Doorkijkje

Verkiezingen

Er zijn verkiezingen in het land en in de groep is het thema 'verkiezingen' aan de orde.

De kinderen hebben krantenberichten verzameld en items van de radio en televisie die over de verkiezingen gaan.

Tijdens een introducerend kringgesprek komen de door de kinderen mee- of ingebrachte kranten, tv- en radioberichten aan de orde. De kinderen krijgen om beurten de gelegenheid de strekking van hun bericht weer te geven en te vertellen waarom zij dit bericht hebben uitgekozen. De krantenberichten worden voorgelezen of samengevat. De radio en televisieberichten worden indien beschikbaar via websites op internet zoals www.uitzendinggemist.nl getoond op het digitale schoolbord. De meester probeert reacties van de andere kinderen los te krijgen door vragen te stellen over de berichten: Van wie zou het zijn? Zijn de mensen het hier wel of niet mee eens? Wat denken jullie hierover?

Van alle berichten wordt op een groot vel papier of op het prikbord een collage gemaakt. Met (kopieën van) de krantenartikelen en schermafdrukken van de berichten op internet. De kinderen krijgen de opdracht om in elk geval gedurende het project verdere berichten over verkiezingen te volgen (bijv. via het Jeugdjournaal) en te verzamelen.