Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 35 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

Bij verkeer:

 • De kinderen leren in de praktijk antwoorden op vragen als:
  • Hoe ga je veilig om met materialen en gereedschappen?
  • Hoe beïnvloeden jouw gevoelens je veiligheid?
  • Wat zijn je favoriete speelplaatsen, spelletjes en sportactiviteiten?
  • Wat is er zo plezierig aan?
  • Wat is er gevaarlijk of riskant aan?
  • Hoe kun je de risico's verminderen?
  • Welke regels zijn er?
  • Hoe gebeuren ongelukken?
 • De kinderen onderzoeken fietsen op eisen van veiligheid.
 • Ze oefenen het fietsen in groepen op de speelplaats of zo mogelijk op een veilige oefenroute in de omgeving van de school.
 • Ze leren en oefenen in (gesimuleerde) praktijksituaties de belangrijkste voorrangsregels, correct gebruik van verkeersborden, voorsorteervakken en verkeerslichten, rekening houden met moeilijke omstandigheden en met het gedrag van anderen.
 • De kinderen leren om te gaan met dienstregelingen in het openbaar vervoer.

Bij consumentengedrag:

 • De kinderen gaan na op welke manieren consumenten worden beïnvloed bij het kopen van producten, brengen in kaart waar ze zelf gevoelig voor zijn en wisselen ervaringen hierover uit.
 • Ze onderzoeken de eenzijdigheid van reclame en ontdekken dat de belangen van verkoper en koper vaak verschillend zijn.
 • Ze wisselen ervaringen uit met zakgeld en sparen en brengen de verschillen in kaart.
 • Ze leren wat de rechten en plichten zijn van een winkelier en van een klant.
 • Ze voeren eenvoudige productonderzoekjes uit en gaan hierbij na welke verschillen er zijn in kwaliteit en prijs, wat er wel en niet op de verpakking staat en hoe betrouwbaar die informatie is.
 • Ze gaan na welke nadelen voor het milieu er vast zitten aan het kopen en gebruiken van producten, en welke maatregelen er op school worden genomen om positief rekening te houden met het milieu.