Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 35


De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Toelichting en verantwoording

verkeer Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

lopen, spelen, werken Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • veilig speel- en werkgedrag in en om school
 • afspraken ten aanzien van lopen en spelen
 • veilig oversteken in eenvoudige situaties
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • afspraken ten aanzien van veilig gedrag op speelplaatsen
 • veilig oversteken in moeilijke situaties
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • verantwoord handelen onder verschillende omstandigheden en weersgesteld­heden
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6

fietsen Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • eisen voor een veilige fiets
 • basisvaardigheden met betrekking tot fietsen en samen fietsen
 • eenvoudige voorrangsregels
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • correct gebruik van verkeersborden, voorsorteervakken en verkeerslichten
 • basisvaardigheden met betrekking tot het fietsen in groepen
 • de belangrijkste voorrangsregels en rekening houden met het gedrag van anderen
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • de toekomstige route school - huis
 • veilig fietsen onder moeilijke omstandigheden

passagier zijn Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6;

Inhoud voor: groep 1 en 2

afspraken en regels als passagier van auto, bus, fiets en bromfiets

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • afspraken en regels als passagier van bus, tram en trein
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • dienstregelingen

consumentengedrag Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

verkoopbevorderingstechnieken Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • het kiezen uit een groot aanbod van producten
 • invloeden op de consumptie
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • impulsaankoop
 • biologische invloeden op de consumptie (weersomstandigheden, eetlus
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • commerciële invloeden op de consumptie
 • uiteenlopende belangen van producent en consument
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • de beste manier van kiezen per product
 • sociale invloeden op de consumptie

omgaan met geld Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • het belang van bewaren, ruilen, lenen en kopen en van de afspraken die daarbij gemaakt worden
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • de waarde van betaalmiddelen
 • het belang van betaalbewijzen
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • omgaan met zakgeld
 • de functie van sparen
 • de belangrijkste elementen uit een koopovereenkomst
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • gebruik van diverse betaalmiddelen
 • keuze van de juiste spaar- en betaalvormen

productinformatie en kwaliteit Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • het belang van aspecten van gezondheid, veiligheid en stevigheid (duurzaamheid) bij productkeuze
 • aankopen die tot teleurstellingen kunnen leiden
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • waarschuwingstekens op producten
 • beoordeling van enkele producten op kwaliteit
 • de gevolgen van consumptie voor de naaste omgeving
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • eenzijdige informatiebronnen
 • vergelijking van prijzen van producten in relatie tot hun kwaliteit
 • de gevolgen van consumptie voor het milieu
 • maatregelen op school om in het consumptiepatroon rekening te houden met het milieu
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • objectieve informatiebronnen
 • eenvoudige producttesten
 • de relaties tussen consumptiegedrag, afval en gezondheid
 • mogelijkheden om in het eigen consumptiepatroon rekening te houden met het milieu