Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 8


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

Toelichting en verantwoording

GEBRUIK - soorten teksten Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • informatief boekje of 'informatieposter'
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • verslagen
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • eenvoudige formulieren
 • verslagen, bij taalonderwijs en bij andere vakken
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • zakelijke brieven
 • formulieren
 • werkstukken, bij andere vakken (Oriëntatie op jezelf en de wereld)

GEBRUIK - schrijfdoelen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • schrijfdoelen hebben vooral betrekking op informeren
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • schrijfdoelen hebben vooral betrekking op informeren
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • schrijfdoelen hebben betrekking op informeren en overtuigen/overreden
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • schrijfdoelen hebben betrekking op informeren en overtuigen/overreden

GEBRUIK - vorm Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • leesbaar handschrift
 • enkelvoudige zinnen
 • weinig spelfouten
 • correcte verzorgde vormgeving en lay-out (eventueel beeldende elementen en kleur)
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • grammaticale en samengestelde zinnen
 • weinig fouten in aanduiding van zinsgrenzen en hoofdletters
 • weinig spelfouten
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • weinig tot geen fouten in aanduiding van zinsgrenzen en hoofdletters
 • weinig tot geen spelfouten
 • duidelijke structuur, weergegeven door de bladspiegel

GEBRUIK - aanpak Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • het inzetten van schrijfstrategieën wordt begeleid door de leraar en richt zich vooral op het verkennen van het onderwerp en het 'verzamelen' van informatie
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • het inzetten van schrijfstrategieën wordt begeleid door de leraar en richt zich vooral op het oriënteren op het onderwerp, het verzamelen, selecteren en ordenen van informatie en op het reflecteren (vooral op de inhoud en in mindere mate op de vorm). Bij het verzorgen van de tekst gaat het vooral om de lay-out
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • het inzetten van schrijfstrategieën wordt aangemoedigd door de leraar waar nodig door hem begeleid. Bij het oriënteren komt meer aandacht voor het doel en publiek. Bij het plannen maken de leerlingen ook een opzet voor hun tekst. Het reflecteren en reviseren heeft betrekking op inhoud (doel, publiek, opbouw van tekst) en vorm (opbouw van zinnen, spelling)
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6