Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 8 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen verwerken informatie uit mondelinge of schriftelijke bronnen in de vorm van een boekje of een poster.