Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 6 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.


Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

  • De leraar bespreekt met de kinderen het nut van studievaardigheden die erop zijn gericht informatie uit een tekst te ordenen en te onthouden.
  • Zij bespreekt met de kinderen hoe je met behulp van een schema de structuur van een tekst kunt weergeven. Zij besteedt daarbij aandacht aan signaaltekens en signaalwoorden die tekststructuren herkenbaar maken.
  • Zij bespreekt met de kinderen hoe je aantekeningen maakt.
  • Zij bespreekt met de kinderen hoe je een uittreksel maakt. Zij bespreekt hoe je belangrijke informatie uit de tekst haalt en daarbij hoofd- en bijzaken onderscheidt.
  • Zij stimuleert dat kinderen samenwerken bij het verwerken van teksten.