Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 6 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen maken onder begeleiding van de leraar gebruik van de volgende studievaardigheden:
  • Herlezen
   Ze lezen een tekst(deel) nog eens maar nu met een ander doel, namelijk gericht op het onthouden of overzichtelijk presenteren van de gelezen en begrepen informatie (en/of op het vergelijken van informatie uit verschillende bronnen, het selecteren van informatie en het kritisch beoordelen van informatie - zie kerndoel 7);
  • Schematiseren
   Ze geven met behulp van een schema de structuur van een tekst weer. Ze maken bijvoorbeeld een klassikale woordspin/woordweb/mindmap rond het hoofdonderwerp van een tekst;
  • Onderstrepen
   Ze selecteren belangrijke informatie uit een tekst en onderstrepen of markeren deze.