Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 6


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.

Toelichting en verantwoording

INHOUD Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • rubriceerspelletjes
 • de volgorde van een tekst weergeven
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2+

 • tekst herlezen
 • informatie uit de tekst schematiseren:
  bijvoorbeeld woordspin/woordweb, tijdbalk, vraag-antwoordschema
 • onderstrepen
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • schema's als vendiagram om overeenkomsten in beeld te brengen, pijldiagram voor oorzaak-gevolgrelaties, boomdiagram, middel-doelschema's,
  <-> voor tegenstellingen
 • aantekeningen maken
 • uittreksel maken
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • schema's als tabellen, cirkeldiagrammen
 • samenvatting maken
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • signaalwoorden en -tekens bij tekststructuren benutten bij het schematiseren, bijvoorbeeld:
  • chronologische volgorde: woorden als eerst, daarna, vroeger, nu, later, morgen, volgende week
  • vraag-antwoord: vraagteken en vraagwoorden als wie, waar, wanneer, waarom, hoe, waardoor, waarmee
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • bijvoorbeeld:
  • voorbeelden: dubbele punt, voorbeelden in opsommingen weergegeven met opsommingstekens, woorden als (bij)voorbeeld, zoals
  • tegenstellingen: woorden als maar, daarentegen, daartegenover
  • oorzaak-gevolgrelaties: woorden als daardoor, doordat, hoe komt het dat
  • middel-doelrelaties: woorden als met behulp van, om ... te, door ... te
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • bijvoorbeeld:
  • redengevende structuren: woorden als want, omdat
  • voorwaardelijke structuren: woorden als als ... dan