Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 4 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.


Groep 7 en 8


Doorkijkje Over torpedo's

Een jongen van groep 7 leest een tekst uit de krant over een torpedo. Hij geeft in de klas een korte samenvatting van het stukje. Hij heeft een leervraag: wat voor soort torpedo's zijn er?. Hij zoekt dit op in de Encarta-encyclopedie op de computer.
Bron:
CD-Rom: Werken aan tussendoelen gevorderde geletterdheid, MILE-Nederlands. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands