Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 4 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen realiseren zich dat er verschillende soorten boeken zijn, bijvoorbeeld door:
  • (samen met de leraar) de boekenkast (opnieuw) in te richten, met behulp van picto's;
  • bij de verschillende genres een boeken-top-drie te maken en in het lokaal te hangen.
 • Ze ontdekken dat er verschillende soorten teksten zijn (informatieve en instructieve - naast verhalende. Zie ook kerndoel 9).
 • Uit het gedrag van de kinderen blijkt dat ze de elementaire leeshandeling onder de knie krijgen/hebben.
 • Ze lezen zelfstandig korte informatieve teksten en korte instructieve teksten als recepten en spelregels.
 • De kinderen worden zich ervan bewust dat je met verschillende doelen kunt lezen, en vinden teksten die bij die doelen passen.
 • Ze bedenken leervragen waar ze graag een antwoord op willen. Vervolgens zoeken ze samen met de leraar geschikte boeken en teksten, op school en thuis. Ook zoeken ze op CD-Roms/DVD's en op internet.
 • Ze lezen in informatieve boeken en naslagwerken en bekijken illustraties.
 • Uit hun gedrag blijkt dat de kinderen (proberen te) begrijpen wat ze lezen:
  • ze bepalen het thema van de tekst, ze activeren hun voorkennis over dat thema en zetten die in tijdens het lezen (ze maken hierbij gebruik van eigen ervaringen, titel en illustraties);
  • ze activeren hun kennis over tekstsoorten en zetten die in tijdens het lezen (ook hierbij maken ze gebruik van titel en illustraties);
  • ze herkennen signaalwoorden die kenmerkend zijn voor genoemde structuren (zie Inhoud), activeren deze kennis en zetten die in bij het lezen;
  • ze bouwen verwachtingen op over de tekst, controleren deze verwachtingen en stellen ze eventueel bij;
  • ze bepalen een leesdoel en gaan bij het lezen na of ze dat bereiken.
 • De kinderen gebruiken technieken en strategieën om informatie te verwerven:
  • de volgorde van de letters in het alfabet gebruiken om het telefoonboek, een (kinder)woordenboek en een index (trefwoordenlijst) te raadplegen.