Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 11 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

  • regels voor het spellen van werkwoorden;
  • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
  • regels voor het gebruik van leestekens.

Groep 5 en 6


Doorkijkje Je eigen verhaal voorlezen

Vandaag leest een aantal kinderen een zelf geschreven verhaal voor. Juffrouw Gäby let goed op de intonatie. Ook vraagzinnen moeten goed te horen zijn. Na het lezen geeft Gäby een reflectie op het voorgelezen stuk.