Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 11 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

  • regels voor het spellen van werkwoorden;
  • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
  • regels voor het gebruik van leestekens.

Groep 3 en 4


Doorkijkje Een uitroepteken !

Nadat een kind een eigen gedicht heeft voorgelezen, vraagt de juffrouw waarom ze in de laatste zin een uitroepteken heeft gebruikt. Het kind legt dit uit.
Bron: CD-Rom: Evalueren in interactief taalonderwijs, MILE-Nederlands. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands