Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 11 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

  • regels voor het spellen van werkwoorden;
  • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
  • regels voor het gebruik van leestekens.

Groep 1 en 2


Doorkijkje Werken met letters

De kinderen werken met letters uit het alfabet. De letters staan op een bord en zijn van een ruw materiaal (bijv. schuurpapier). Met hun vingers volgen ze de letters in de goede volgorde (volgorde van schrijven). Tijdens het volgen met hun vingers spreken ze de letter uit. Ook de “au” en “oe” etc. zijn aanwezig.

Juffrouw Mea volgt de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet.