Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 10 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.


Groep 7 en 8


Doorkijkje Opmerkingen bij een spreekbeurt

Elke week wordt er een spreekbeurt gehouden door een kind. Iedereen bedenkt tijdens de spreekbeurt twee opmerkingen. Dit zijn opmerkingen over wat de spreker vertelt of hoe ze het vertelt.

In een eerdere les heeft juf Gea uitgelegd dat de opmerkingen opbouwend moeten zijn en heeft ze met de klas voorbeelden bedacht van opbouwende kritiek. Na de spreekbeurt geven alle kinderen hun opmerkingen aan de juf. Een aantal kinderen mogen de door hen geschreven reflectie direct tegen de spreker vertellen.

Ook juf Gea zelf heeft een reflectie geschreven. Deze wordt naderhand voorgelezen. Gea vertelt hierbij waar zij bij het maken van de reflecterende opmerkingen op gelet heeft.