Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 10


De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

Toelichting en verantwoording

AANPAK - strategieën Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
  • reflecteren op eigen werk
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

  • plannen, sturen, bewaken en controleren van eigen spreek-, luister-, lees- of schrijfgedrag (onder begeleiding)
  • reflecteren op uitgevoerde strategieën en hun resultaten
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

  • plannen, sturen, bewaken en controleren van eigen spreek-, luister-, lees- of schrijfgedrag (zonder begeleiding)
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

  • zichzelf vragen stellen en beantwoorden tijdens het luisteren, lezen, spreken of schrijven

AANPAK - reflectie op mondelinge communicatie Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
  • bewust zijn van hoe je gesprekken voert (taalgebruiksbewustzijn)
  • reflectie op patronen en rollen (processen) in gesprekken: communicatieve houding, onderwerp van gesprek, manier van praten, beurtwisseling en rolverdeling (bijv. zelf een beurt nemen, in de rede vallen, een vraag stellen, duidelijk praten, vragen om uitleg, zelf kiezen waarover je praat)
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

  • eigen taalgebruik aanpassen aan de context
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4

Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6

AANPAK - reflectie op geschreven taal Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
  • reflecteren op doel, inhoud en structuur van geschreven taal
Inhoud voor: groep 5 en 6
  • reflecteren op doel, inhoud en structuur van geschreven taal, op verschillende niveaus: teksten, zinnen, woorden, schriftcode
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6