Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 10 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen worden zich bewust van spreek- en luisterstrategieën. Ze praten af en toe met de leraar óver het gesprek. Ze reflecteren met de leraar op gesprekspatronen en rollen in gesprekken. Hierdoor krijgen ze vaardigheden om in gesprekken zelf te kunnen ingrijpen, zodat ze invloed hebben op een gesprek en het verloop van een gesprek meer kunnen sturen.
  • Ze kijken terug op een uitgevoerde activiteit, bijvoorbeeld op een gesprek in de kleine kring of op een schrijfactiviteit. Ze vertellen eventueel wat ze gedaan hebben en hoe ze dat gedaan hebben. Ze vertellen wat ze moeilijk en makkelijk vonden en geven aan of ze nu iets kunnen/weten dat ze eerst niet konden/wisten.
  • Ze vertellen aan de hand van hun portfolio - individueel, in een kleine groep of in de grote groep - wat ze de afgelopen periode gedaan hebben en wat ze ervan geleerd hebben.