Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 10 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.


Groep 1 en 2


Doorkijkje Vertellen wat je hebt gedaan

Meester Berend Jan gaat met de kinderen in een kring zitten. “Vandaag gaan we praten over wat we de afgelopen periode gedaan hebben. Jullie mogen daarover vertellen”.

Berend Jan heeft van te voren al een lijstje gemaakt van een aantal activiteiten, die hij wil bespreken. Maar eerst vraagt hij aan de klas waarover ze het willen hebben. Tobias noemt het verhaal over 'Sandor de aap', waarbij ze verschillende plaatjes over het verhaal in de goede volgorde moesten leggen. Berend Jan gaat hier op in: “Wat vonden jullie daarvan? Vond je het moeilijk? Vond je het leuk? Weet er iemand hoe je het anders zou kunnen doen?”

Zo bespreekt hij een aantal activiteiten van de afgelopen periode en laat hij de kinderen vertellen wat ze ervan vonden.