Kunstzinnige oriëntatie - leerlijn A - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


leerlijn kunstzinnige oriëntatie: algemeen


Groep 7 en 8


  • De leraar biedt eenvoudige historische bronnen aan, zoals oude objecten, plattegronden, historische films.
  • Ze laat kinderen onderzoek doen naar erfgoed, hun (vroegere) functie en betekenis, bijvoorbeeld de geschiedenis van voorwerpen (kleden, tassen), een wijk, een historisch gebouw, volksfeesten en (plaatselijke) gebruiken.
  • Ze nodigt een ouder of bekende uit om over een beroep (vroeger en nu, mijlpalen, bijzondere gebruiken) te vertellen, bijvoorbeeld het werk van een bouwvakker, bloemist, gemeentearchivaris, kunstenaar.
  • Ze motiveert kinderen om na te denken over de waarde van cultureel erfgoed, bijvoorbeeld familiebezit, een oud gebouw, een gecultiveerd landschap.
  • Ze helpt kinderen te ontdekken dat waardeoordelen kunnen verschillen (persoonlijk, marktwaarde, maatschappelijk).
  • Ze wijst kinderen op het bestaan van een werelderfgoedlijst. Ze laat kinderen hieruit kiezen en geeft hierover een opdracht.


Wat doet de leraar in samenwerking met anderen?

(Bijvoorbeeld met de (interne) cultuurcoördinator, een kunstenaar, kunstvakdocent, educatief medewerker)

  • De leraar betrekt de plaatselijke culturele omgeving bij themaprojecten en lessen kunstzinnige oriëntatie en wijst op regionale en landelijke culturele evenementen en erfgoed.
  • Ze laat kinderen instellingen buiten de school bezoeken om informatie te vinden, (historische) bronnen te onderzoeken en iets over de instelling zelf te weten te komen, bijvoorbeeld een bezoek aan een museum of bibliotheek, waarbij een medewerker uitleg geeft over de collectie en over de functie van de instelling.
  • Ze organiseert samen met de kinderen een 'uitmarkt' in school, waarbij verschillende instellingen, evenementen en kunstdisciplines zich presenteren.
  • Ze bezoekt met de kinderen een theatervoorstelling of een tentoonstelling. Vooraf en na afloop praat ze met de kinderen over inhoud, betekenis en waarde vanuit verschillende standpunten, ontstaan van het werk, de makers en uitvoerenden.