Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 56

8 maart 2021

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Algemene leerlijn

Beeldende kunst als een aspect van cultureel erfgoed

Toelichting en verantwoording leerlijn

Onder cultureel erfgoed kan worden verstaan: dingen uit het verleden die we de moeite waard vinden om te bewaren.

Leerlijn A geeft een algemene uitwerking bij dit kerndoel.
Leerlijn B geeft een voorbeeld van een specifieke uitwerking voor beeldende kunst als aspect van cultureel erfgoed.