Kunstzinnige oriëntatie - leerlijn A


leerlijn kunstzinnige oriëntatie: algemeen

Toelichting en verantwoording

vulling leerlijn A Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2

Cultureel erfgoed is gerelateerd aan verschillende vakgebieden. In groep 1/2 worden vooral onderwerpen uit de directe en nabije omgeving van de kinderen onder de aandacht gebracht.

Inhoud voor: groep 3 en 4

Cultureel erfgoed is gerelateerd aan verschillende vakgebieden. In groep 3/4 komen onder meer onderwerpen uit oriëntatie op jezelf en de wereld, taal en kunst aan de orde.

Inhoud voor: groep 5 en 6

Cultureel erfgoed is gerelateerd aan verschillende vakgebieden. In groep 5/6 komen onder meer onderwerpen uit oriëntatie op jezelf en de wereld (meer specifiek: aardrijkskunde, geschiedenis), taal en kunst aan de orde.

Inhoud voor: groep 7 en 8

Cultureel erfgoed is gerelateerd aan verschillende vakgebieden. In groep 7/8 kunnen vanuit alle vakken relaties gelegd worden met cultureel erfgoed.

objecten uit het verleden Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Voorwerpen, monumenten, gebouwen.

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • (gebruiks)voorwerpen uit de eigen geschiedenis van kinderen (bijv. kleding, speelgoed, foto's)
 • gebouwen, monumenten en objecten uit het verleden in de wijk van de school (bijv. huizen, boerderijen, torens, bruggen, oude bomen)
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • (gebruiks)voorwerpen van vroeger; van ouders en grootouders, huisraad
 • gebouwen, monumenten en objecten uit het verleden in de eigen woonplaats (bijv. kerken, molens, winkels, schepen, spinnewiel)
 • ambachten (bijv. wolspinnen, handwerken en ijzersmeden)
 • oude schilderijen en beelden
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • oude kunst en (gebruiks)voorwerpen uit het dagelijks leven met kenmerken, eigenschappen en gebruik (bijv. antieke meubels, gereedschappen, munten en postzegels)
 • gebouwen, monumenten en objecten in de omgeving die naar het verleden verwijzen (bijv. straatnaambordjes, uithangborden, gevelstenen, namen van huizen, wapenschilden)
 • het dagelijkse leven in oude schilderijen en beelden
 • oude kaarten, afbeeldingen en foto's van vroeger
 • verschillende historische bronnen (bijv. objecten, literatuur en afbeeldingen)
 • verschillen en overeenkomsten tussen heden en verleden (wat nemen we mee, wat niet?)
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • oude (kunst- en gebruiks)voorwerpen in historische context
  (bijv. oude atlassen, historische kaarten, plattegronden, klokken, zonnewijzers, oude schilderijen en beelden)
 • karakter van steden en dorpen:
  • monumenten en andere oude gebouwen
   (bijv. pakhuizen, fabrieken, stadspoorten, kerken en boerderijen)
  • gedenktekens, standbeelden, geveltekens, straatmeubilair, straatnamen
  • havens, grachten, kanalen, oude schepen
 • karakter van landschappen:
  • stuwwallen, duinen, terpen, dijken, polders, gemalen, molens, wegen, rivieren, kanalen, bossen
 • werelderfgoedlijst
 • archieven en musea (verzamelen, bewaren, exposeren)
 • gebondenheid van objecten aan een bepaalde tijd, plaats en situatie

rituelen en gebruiken Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • oude rijmpjes, (aftel)versjes, (speel)liedjes en spelletjes (met oude voorwerpen als een hoepel, tol)
 • feesten
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • gewoonten en gebruiken (bijv. bij feesten)
 • eetcultuur (bijv. bij speciale gelegenheden, zoals geboorte, verjaardag)
 • omgangsvormen (bijv. groeten, voorstellen)
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • gewoonten en gebruiken (bijv. bij feesten, familiegebeurtenissen)
 • eetcultuur (bijv. dagelijkse maaltijden in verschillende culturen, traditionele gerechten)
 • waarden en normen (van jezelf, de groep en omgeving, iedereen)
 • omgangsvormen vroeger en nu
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • doorgeven van en veranderingen in gebruiken, gewoonten en rituelen (bijv. binnen gezin, religie, samenleving)
 • gebruiken, gewoonten en rituelen in verschillende tijdsperiodes en in verschillende culturen
 • waarden en normen (van jezelf, de groep en omgeving, maatschappij, iedereen)

verhalen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • sprookjes
 • verhalen van vroeger van de leraar, ouders en grootouders bij voorwerpen en monumenten
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • prenten- en verhalenboeken over vroeger
 • verhalen van kinderen bij oude voorwerpen en monumenten
 • verhalen bij voorwerpen en monumenten, gebruiken, gebeurtenissen van vroeger (bijv. van een winkelier, architect, schipper, machinist, boer)
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • jeugdliteratuur (historische verhalen, mythen en sagen, verhalen uit verschillende culturen)
 • informatieve teksten over het verleden
 • spreekwoorden en gezegden
 • verhalen van kinderen bij voorwerpen en monumenten aan de hand van gerichte vragen
 • verhalen bij voorwerpen, gebruiken, gebeurtenissen van vroeger (bijv. van: buurtbewoners, migranten, museummedewerkers)
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • herkomst van spreekwoorden en teksten van oude liedjes
 • verhalen bij voorwerpen en monumenten aan de hand van zelfstandig bronnenonderzoek
 • verhalen bij voorwerpen, gebruiken, gebeurtenissen van vroeger (bijv. van een archivaris, archeoloog, (landschaps)architect, oudheidkundige)
 • filosofisch gedachtegoed uit verschillende beschavingen (Grieks, Romeins, Byzantijns)

kunstzinnige disciplines Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • beeldcultuur van kinderen (bijv. kleding, speelgoed, kindertelevisie)
 • prentenboekillustratie
 • kunstwerken in de klas (bijv. tekeningen, schilderijen, beelden)
 • (traditionele) kinderliedjes, dans en toneel
 • poppenspel
 • betekenis geven: associaties van kinderen bij beelden, muziek en geluiden, spel en beweging en gebruiksvoorwerpen
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • beeldcultuur van kinderen (bijv. tassen, strips, computerspelletjes)
 • fotografie, keramiek, schilderijen en beelden in de directe omgeving
 • poppentheater, danstheater
 • kunstenaars en ambachtslieden uit verschillende disciplines (bijv. zilversmeden, dichters, muzikanten, schilders, beeldhouwers, architecten)
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • beeld- en muziekcultuur van kinderen (bijv. internet, merk- en sportkleding, mode, tophits)
 • grafiek, modevormgeving, decors en theaterkostuums
 • architectuur, omgevingsvormgeving (bijv. straatmeubilair, etalagevormgeving)
 • autonome en toegepaste kunst
 • relaties tussen vormgeving, functie en de beoogde doelgroep
 • stijlkenmerken (bijv. een zelfde onderwerp van figuratief tot abstract (portret, dier, bloem))
 • kunstwerken voor een speciaal gebouw of omgeving
 • choreograaf, componist, ontwerper van mode, sieraden, decor of theaterkostuums, architect:
  • verschillen in werkomgeving en werkwijze
  • inspiratiebronnen en creatieve processen
  • kunstenaar als beroep in heden en verleden
  • tentoonstellen en (ver)kopen van kunst
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • beeld- en muziekcultuur van kinderen (bijv. tijdschriften, reclame, computeranimaties, kunstfilmpjes, muziekstijlen)
 • computer- en videokunst, videoclips, film en theatervormgeving
 • architectuur/omgevingsvormgeving (bijv. interieur, exterieur van huizen en gebouwen)
 • duiding van een kunstwerk vanuit verschillende perspectieven:
  • van het kind (de beschouwer)
  • van de kunstenaar (de maker)
 • de betekenis van een kunstwerk of gebruiksvoorwerp in relatie tot de tijd en de (sub)cultuur waarin het is ontstaan
 • toepassing van technologie in muziek, theater, beeldende kunst en gebruiksvoorwerpen
 • computer- of videokunstenaar, ontwerper van meubels en interieurs, reclame, theater:
  • verschillen in werkomgeving en werkwijze
  • inspiratiebronnen en creatieve processen
  • kunstenaar als beroep in verschillende culturen
  • persoonlijke- en marktwaarde van kunstwerken