Kunstzinnige oriëntatie - leerlijn A - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


leerlijn kunstzinnige oriëntatie: algemeen


Groep 5 en 6


Het geheim van de steenfabriek

In een gemeente hebben alle twaalf basisscholen zich verenigd in een bovenschoolse culturele commissie. Deze commissie zorgt dat alle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur en de schoolbesturen hebben zich hieraan gecommitteerd.

In samenwerking met erfgoedinstellingen in de gemeente en anderen zijn er zes lessen ontwikkeld rond de plaatselijke steenfabriek (niet meer in bedrijf als zodanig). Na een aantal lessen in de klas gaan de kinderen op een ochtend op bezoek bij de steenfabriek.

Een spannend verhaal, met een geheim dat zich afspeelt rond een stapel rechterklompen, is het uitgangspunt. De leerlingen maken een uitstapje naar de steenfabriek, om op onderzoek te gaan en het geheim te ontrafelen. Eenmaal op het terrein aangekomen, krijgen ze eerst een plattegrond. Zo krijgen ze een indruk van wat er allemaal te vinden is. Er staan begrippen als 'leemkuil' en 'smalspoor' op het papier en de plattegrond geeft aan waar de leerlingen opdrachten kunnen uitvoeren en welke route ze moeten lopen. Zo komen naast historische aspecten van cultureel erfgoed ook woordenschat en wereldoriëntatie aan de orde.

De omgeving is voor de leerlingen erg interessant, ze ontdekken van alles; van een klein spoor met een treintje en wagons ('kipkarren'), tot allerlei schuren en loodsen en onbekende werktuigen en machines. De gids van de steenfabriek weet interessant te vertellen hoe dit vroeger werd gebruikt en de leerlingen luisteren geboeid.
Het spectaculaire einde van deze excursie is het optreden van een acteur, in kleding van vroeger, die al vertellend over zijn werk (destijds in de steenfabriek) zorgt voor de ontknoping van 'het geheim van de steenfabriek'. Het plan is om dit later op video op te nemen voor andere groepen leerlingen, hoewel ... het live optreden van een acteur biedt de meest authentieke belevenis en is een groot succes!

Objecten uit het verleden

In Alkmaar staat een prachtige Waagtoren uit 1599. De meeste mensen lopen er zo vaak langs, dat ze hem niet een smeer zien. Dat geldt niet voor de kinderen die ín de Waagtoren zijn geweest. Zij hebben meegedaan aan het project 'Over klokken en Carillons'.

In dit project gaan kinderen met de stadsbeiaardier mee naar boven en vertelt de beiaardier over de geschiedenis van het carillon. Natuurlijk geeft hij ook een concert. Daarbij is ook de stadsuurwerkhersteller aanwezig, die uitleg geeft over het uurwerk en de speeltrommel.

Tot slot maken de kinderen bij terugkomst in de klas hun eigen muziek op ponskaarten. Met die ponskaarten kunnen zij muziek maken voor speciale speeldozen met eenzelfde mechaniek als dat van de speeltrommel.

Bron:
Project Over klokken en Carillons. Steunpunt Kunstzinnige Vorming Noord Kennemerland