Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 17 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.


Groep 3 en 4


Wat doet de leraar?

 • De leraar heeft zelf een positieve attitude t.o.v. het Fries en Fries in het onderwijs en draagt dit ook uit in de klas, op school en naar buiten in contacten met bijvoorbeeld ouders.
 • Zij beschikt over de noodzakelijke achtergrondkennis over meertaligheid en competentiesinzake tweetalig onderwijs.
 • Zij laat kinderen ervaren dat twee- of meertaligheid een verrijking is, bijvoorbeeld door hier met ze over te praten, ze hierover een tekst te laten lezen, ze een interview over dit onderwerp te laten beluisteren, een tv-programma of fragment op dvd te laten bekijken of via taalbeschouwingsopdrachten.
 • Zij zorgt ervoor dat het Fries zichtbaar is in het lokaal:
  • naast Nederlandstalige ook Friestalige (prenten)boeken en dichtbundels in de lees- of boekenhoek;
  • dagen van de week, weekrooster, (verjaardags)kalender e.d. tweetalig (bijvoorbeeld op voor- en achterkant; om te draaien naar gelang de taal die op dat moment gesproken wordt);
  • het uitzendschema van de Friese schoolradio- en tv-programma's op het prikbord;
  • belangrijke afspraken (regels) in het Fries of in twee of drie talen aan de muur of op een zichtbare plaats;
  • een abc-muur in het Fries;
  • poster(s) met een gedicht in het Fries (eventueel door kinderen zelf gemaakt);
  • een weerkalender met symbolen en woorden;
  • een korte handleiding in een aantal regels bij bijvoorbeeld de computer;
  • schrijfproducten van kinderen aan de muur of in de lees-/schrijfhoek;
  • Friestalig materiaal voor wereldoriëntatie.

(kijk voor ideeën ook bij groep 1/2)

 • Het Fries is niet alleen zichtbaar in het eigen lokaal, maar ook in de rest van de school: in de gangen, in gemeenschappelijke ruimtes, in schriftelijke informatie gericht aan ouders.
 • De leraar voert positieve, eigentijdse, aansprekende voorbeelden van Fries sprekenden op en geeft positieve, eigentijdse, aansprekende voorbeelden van situaties waarin het Fries gebruikt wordt.
 • Zij zorgt ervoor dat kinderen veelvuldig en gevarieerd in aanraking komen met gesproken Fries. Zij creëert betekenisvolle situaties waarin kinderen worden uitgedaagd gesproken Fries te verstaan en zelf Fries te spreken.
 • Waar mogelijk verwerkt zij leesbevordering en boekpromotie in activiteiten, bijvoorbeeld:
  • met de kinderen een top-tien van Friestalige boeken maken.
 • Zij besteedt ook aandacht aan de Friese Kinderboekenweek.
 • Zij zorgt ervoor dat kinderen veelvuldig en gevarieerd in aanraking komen met geschreven Fries. Zij creëert betekenisvolle situaties waarin kinderen worden uitgedaagd zelf Fries te lezen en te schrijven.
 • De leraar is zich bewust van haar modelfunctie.