Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 17


De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.

Toelichting en verantwoording

GEBRUIK Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • het is vanzelfsprekend en positief dat er Fries gesproken wordt in dagelijkse situaties
 • het is vanzelfsprekend en positief dat er in het Fries geschreven en gelezen wordt in dagelijkse situaties
 • het is vanzelfsprekend dat je zelf naar Fries luistert in dagelijkse situaties
 • het is vanzelfsprekend dat je zelf Fries spreekt in dagelijkse situaties
 • het is vanzelfsprekend dat je zelf Fries 'leest' in dagelijkse situaties
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • het is vanzelfsprekend en positief dat er Fries gesproken wordt in formelere situaties
 • het is vanzelfsprekend en positief dat er in het Fries geschreven en gelezen wordt in formelere situaties
 • het is vanzelfsprekend dat je zelf naar Fries luistert in dagelijkse situaties
 • het is vanzelfsprekend dat je zelf Fries leest, spreekt, schrijft in dagelijkse situaties
 • het is vanzelfsprekend dat je zelf naar Fries luistert in formelere situaties
 • het is vanzelfsprekend dat je zelf Fries leest, spreekt, schrijft in formelere situaties
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • het persoonlijk en maatschappelijk belang van het kunnen verstaan van het Fries wordt erkend
 • het persoonlijk en maatschappelijk belang van het kunnen spreken van het Fries wordt erkend
 • het persoonlijk en maatschappelijk belang van het kunnen lezen van het Fries wordt erkend
 • het persoonlijk en maatschappelijk belang van het kunnen schrijven van het Fries wordt erkend
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6