Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 17 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen horen regelmatig Fries:
  • afkomstig van klasgenoten, leraar (en ouders) tijdens omgangstaalmomenten;
  • tijdens het luisteren naar (voorlees)verhalen, poppenkast e.d.
  • tijdens het luisteren naar liedjes, versjes, gedichtjes;
  • afkomstig van leraar en klasgenoten tijdens Friese voertaalmomenten, bijvoorbeeld bij het spelen in hoeken, knutselen, bij bewegingsspelletjes, (kleine) kringactiviteiten;
  • tijdens het luisteren/kijken naar korte luisterfragmenten, schoolradio- en tv-programma's;
  • tijdens excursies.
 • Bij het gebruiken van Fries maken ze ook gebruik van voor hen beschikbare ict-middelen, bijvoorbeeld de website van Tomke.
 • De kinderen zijn gemotiveerd om hun taalvaardigheden in het Fries in de overige domeinen (spreken, lezen, schrijven) in te zetten als ze dat kunnen, en kunnen ze dat nog niet dan zijn ze gemotiveerd dit te willen leren.