Aan de slag

23 augustus 2022

Op de taakkaarten staan een aantal opdrachten die leerlingen in principe zelfstandig kunnen uitvoeren. De opdrachten kunnen los van elkaar en in willekeurige volgorde gedaan worden. De opdrachten kunnen door de leerling zelf gekozen worden, of je geeft aan aan welke werkopdracht er gewerkt gaat worden. Je zou er een 'challenge' van kunnen maken in de klas: wie heeft de meeste taken goed uitgevoerd?

Soms zal het fijn zijn als een leerkracht of onderwijsassistent ondersteunt en eventueel helpt met meedenken, spullen zoeken, een filmpje maken etc. Na afloop van elke taak, kan in de Taakaanpak ingevuld worden hoe de leerling vond dat het gegaan is met het uitvoeren van de taak.

Voor docenten is er een handleiding beschikbaar met (achterliggende) informatie en voor de leerlingen is er een apart bestand met de zes taakkaarten. Er is een versie beschikbaar die ingezet kan worden op school én een versie waarop taken staan die thuis gedaan kunnen worden.

Je kunt ze hier downloaden:

Wil je meer weten? Kijk dan bij meer lezen!