Meer lezen

6 januari 2022

We hebben meerdere publicaties voor je. Je vindt ze via onderstaande links.

De taakkaarten zijn praktisch en sluiten aan bij de doelen voor Nederlands en rekenen (1F) die genoemd worden in de publicatie Passende perspectieven – doelenoverzicht taal en rekenen bij de sectoren.

De complete uitwerkingen van de leerroutes voor taal en rekenen en de doelenoverzichten zijn te vinden in de aparte boekjes van Passende perspectieven.


zie ook