Olympiades in het leerplan scheikunde

7 oktober 2021

De relatie tussen de onderwerpen die in de scheikunde olympiade aan de orde komen en het examenprogramma

De onderwerpen die tijdens de scheikundeolympiade aan de orde komen kunnen betrekking hebben op alle (sub)domeinen van het scheikunde programma. De opgaven liggen op en deels onder het examenniveau van 6 vwo.

De olympiade krijgt een plaats in het pta van leerjaar:

havo

O leerjaar 4
O leerjaar 5

vwo

O leerjaar 4
O leerjaar 5
O leerjaar 6

Opties

Het nieuwe examenprogramma (ingevoerd in 2013) biedt voor de meeste vakken meer vrijheid dan in het verleden. Zo is inhoud, vorm en tijdstip van de toetsing, binnen de kaders van de school, aan de sectie. Schoolkaders kunnen beperkingen opleggen aan de keuzevrijheid.  Bovendien zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen verdwenen. Dat betekent dat secties naast toetsen met open en/of gesloten vragen bijvoorbeeld ook andere onderdelen deel kunnen laten uitmaken van het schoolexamen. Ook kan de sectie zelf bepalen of de leerlingen een praktische opdracht moeten maken en wat het onderwerp is. De weging van de diverse schoolexamens is niet meer vastgelegd en wordt overgelaten aan de sectie. Bovendien kan de sectie ervoor kiezen onderdelen te examineren die niet voor alle leerlingen hetzelfde zijn.

Als je de olympiade wilt opnemen in het PTA zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Alle leerlingen met scheikunde in hun pakket doen mee aan de olympiade. Zij krijgen daarvoor een cijfer dat meetelt voor het SE. De docent bepaalt zelf (achteraf) welke opdrachten hij voor het schoolexamen meetelt en de normering. . Het is de vraag of deze optie eerlijk is (met name voor de zwakkere leerlingen). De stof behoort immers niet per se tot het examenprogramma (afhankelijk van de keuze welke opdrachten meegeteld worden).
  • De leerlingen met scheikunde in hun pakket bepalen zelf of zij aan de olympiade meedoen.De docent bepaalt zelf (achteraf) welke opdrachten hij voor het schoolexamen meetelt en de normering. De leerling bepaaalt of hij het cijfer wil laten meeetellen voor het schoolexamen.
  • Alle leerlingen met scheikunde in hun pakket doen mee aan de olympiade. De leerlingen werken de olympiade vervolgens, op basis van aanwijzingen van de docent, verder uit als verdiepingsopdracht die als praktische opdracht meetelt.
  • Alle leerlingen met scheikunde in hun pakket doe mee aan de olympiade. Bij een bepaalde score krijgen de leerlingen bonuspunten op een schoolexamen toets.