LOB

17 augustus 2021

De rol van LOB

Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) kan teleurstellingen in het vervolgonderwijs voorkomen door leerlingen zicht te geven op hun persoonlijke capaciteiten en interesses. Ook kan LOB helpen een realistisch beeld te schetsen van vervolgonderwijs en het bijpassende beroepsperspectief. Dit hebben leerlingen nodig om een geïnformeerde en bewuste keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding.

Plaats van LOB

LOB heeft een vaste plek in het examenprogramma. Zo is oriëntatie op studie en beroep een onderdeel van het schoolexamen van de meeste examenvakken. De Inspectie van het Onderwijs werkt met een waarderingskader waarin het aanbod van activiteiten met betrekking tot LOB een verplicht onderdeel is van het onderwijsaanbod. Scholen kunnen hier op hun eigen manier invulling aan geven.

Hoe organiseren scholen LOB?

Het vraagt visie en aandacht om LOB uit te voeren en te verankeren. Zo moet duidelijk zijn wat de plek van LOB in het curriculum is, welke rol docenten hierin spelen en welke ontwikkeldoelen met welke leeractiviteiten en -materialen gebruikt worden. De scholengemeenschap Were Di (pdf, 224 kB) in Valkenswaard is een goed voorbeeld van hoe LOB schoolbreed geborgd kan worden: in de mentorles, in activiteiten binnen en buiten de school en in het decanaat. Een ander voorbeeld is het Knippenbergcollege (pdf, 173 kB) in Helmond, waar LOB is vormgegeven door middel van een keuzecarrousel.

Uitwerkingen, materialen en instrumenten

Het Expertisepunt LOB ondersteunt scholen op landelijk en regionaal niveau in het begeleiden van jongeren bij het leren maken van loopbaankeuzes (pdf, 1.5 MB) en hun doorstroom naar het vervolgonderwijs. Daarvoor hebben ze verschillende tools ontwikkeld waar je als school direct mee aan de slag kunt. Zo helpt de LOB-scan bij het evalueren van je huidige LOB-beleid en het formuleren van actiepunten. Met behulp van de LOB-curriculumplanner kun je in vier stappen een doorlopend en samenhangend LOB-programma vormgeven. Verder biedt het Expertisepunt LOB een databank met LOB-opdrachten en inspirerende voorbeelden van vo-scholen die samenwerken met het hoger onderwijs.

Binnen het Rotterdamse samenwerkingsverband Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo heeft een ontwikkelteam van vo-decanen en hbo-docenten  een doorlopende LOB-leerlijn ontwikkeld in de vorm van lesbrieven voor havo 3, 4 en 5. De lesbrieven zijn vrij te gebruiken en naar wens aan te passen. Als docent krijg je inzicht in de doelstelling, uitvoering en bijbehorende opdrachten. De instructie voor de leerlingen geeft duidelijk het wat, waarom en hoe aan.

Hetzelfde ontwikkelteam heeft ook gewerkt aan het LOB-cv. Deze digitale tool bereidt leerlingen voor op de studiekeuzecheck en de start op het hbo. De leerling vult het LOB-cv met zijn persoonlijke informatie, zijn relevante vaardigheden en kwaliteiten, zijn motivatie en drijfveren, zijn studiekeuzeproces en oriëntatieactiviteiten en zijn verwachtingen en beeld van de gekozen studie. Dit levert meer kwalitatieve input voor de studiekeuzecheck op. Het LOB-cv kan ook op het hbo verder worden aangevuld, wat naast het inspelen op eerdere activiteiten en certificaten, bijdraagt aan een doorlopend LOB-traject.