Links

18 november 2020

Hier vind je verschillende websites waarop je meer kunt lezen over toetsbeleid en formatief evalueren in het hoger onderwijs en de lerarenopleidingen.

Leren van toetsen

De plek waar het hoger onderwijs kennis ontwikkelt en uitwisselt over het optimaal benutten van de leerwaarde van toetsen. Je vindt er ook de toolkit Formatief toetsen om met collega's aan de slag te gaan.

Toetsrevolutie

De plek waar Rene Kneyber en Dominique Sluijsmans hun kennis delen over formatief evalueren. Je vindt er ook het (downloadbare) boek Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs.

Formatief handelen volgens Sluijsmans

De plek waar Dominique Sluijsmans haar kennis deelt over formatief evalueren. Je vindt er presentaties, publicaties, praktijkgidsen, protocollen en nog meer praktische middelen.

Hoe toetsbekwaam ben jij?

De plek waar het hoger onderwijs kennis ontwikkelt en uitwisselt over toetsbekwaamheid. Je vindt er ook praktische tools om aan de slag te gaan met de kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent en het protocol afstuderen.

De toetsing getoetst

De plek waar Hogeschool Arnhem Nijmegen en Zuyd Hogeschool handvatten bieden om zelf de regie te nemen over de kwaliteit van toetsing, deze te analyseren, verbeteren en te borgen. Je vindt er een werkboek, spel, posters voor terugkoppeling en het onderliggende onderzoek.

Er zijn mooie voorbeelden van hoe er al verbindingen worden gelegd tussen onderzoek, onderwijskunde en de rijke context van een school." Dominique Sluijsmans, onderzoeker