Collegereeks

21 oktober 2019

Hoor-/werkcollegereeks

Hoe kunnen we aankomende leraren in primair, voortgezet en vervolgonderwijs kennis en vaardigheden meegeven over formatief evalueren? Lerarenopleiders van verschillende hogescholen en universiteiten hebben samen met SLO een hoor- en werkcollegereeks ontwikkeld vanuit de formatieve toetscyclus.

​​​​De PowerPoint-presentatie omvat 65 dia's met in het commentaar aanwijzingen voor de uitvoering. De collegereeks bevat kennis van formatieve evaluatie, recente onderzoeken, praktische materialen, video's met voorbeelden en verwerkings- en reflectieopdrachten bij eigen en andermans formatieve praktijken. De collegereeks kan als geheel of in delen gebruikt worden in eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en is ook erg geschikt als zelfstudiemateriaal.

De hoor- en werkcollegereeks bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op het verhelderen van het concept van formatief evalueren en het tweede deel op het toepassen van formatieve evaluatie in de eigen lespraktijk:

Deel 1 met:

 • verschillende doelen van toetsen
 • het belang van formatief evalueren
 • conceptuele modellen van Wiliam & Leahy (2015) en Gulikers & Baartman (2017)
 • verschillende vormen van evalueren, zowel informeel als formeel

Deel 2 met:

 • het belang van een gemeenschappelijke taal over formatief evalueren
 • formatief evalueren in de eigen lespraktijk
 • het belang van leerdoelen en succescriteria
 • informatie verzamelen over leren
 • terugkoppeling en communicatie naar leerlingen/studenten
 • peer en zelfevaluatie
 • het creëren van eigenaarschap over leren
 • reflectie op de cyclus van formatief evalueren: waar is de grootste winst te behalen?

Studenten denken na over vragen, zoals 'Komen de fasen van formatief evalueren zichtbaar terug?", "Wat vind je er goed aan en wat niet?" Judith Gulikers, onderzoeker en lerarenopleider