Digitale geletterdheid in het funderend onderwijs - Van Twaalf Tot Achttien oktober 2023


4 oktober 2023

Jongeren zien zichzelf vaak als behoorlijk digitaal geletterd. De praktijk wijst anders uit. Ook is er veel verschil tussen leerlingen. De thuissituatie kan een belangrijke rol spelen, maar ook de aandacht voor digitale geletterdheid tussen scholen loopt flink uiteen. Vanuit het Masterplan Basisvaardigheden wordt aandacht besteed aan dit leergebied. Voor scholen die nu aan de slag willen, ondersteunt SLO met handreikingen en instrumenten op het platform basisvaardigheden. Daarnaast wordt er met het veld gewerkt aan kerndoelen voor digitale geletterdheid.


bron: Van Twaalf Tot Achttien

toon meer

Leerplankundig thema