Overzicht leermiddelen

21 september 2021

Onderstaande tabel biedt een overzicht van leermiddelen die expliciet aandacht besteden aan (enkele) 
21e-eeuwse vaardigheden.  
Het betreft projecten, lessen, (platforms met) lesideeën, opdrachten, werkvormen, (spel)activiteiten, toets- en observatie instrumenten etc.

Bij elk leermiddel wordt aangegeven op welk cluster van vaardigheden het accent ligt (■) en voor welke vaardigheden ook aandacht is (□).
De titel is een link naar een eventuele download of naar meer (bestel)informatie.

De volgende clusters van vaardigheden worden onderscheiden:

  • A. Denken en handelen: probleemoplossend denken en handelen, creatief denken en handelen, kritisch denken
  • B. Jezelf kennen: zelfregulering, ondernemend denken en handelen, oriëntatie op jezelf, je studie en loopbaan
  • C. Omgaan met anderen: communiceren, sociale culturele vaardigheden, samenwerken
Overzicht leermiddelen
Titel-uitgever-jaar A B C Doelgroep-leerjaar Samenvatting
2d3d.gratis
Bart Valkenier
2019
VO Website met gratis software (o.a. Gimp, WeVideo en Blender) met Nederlandstalige training om creatief aan de slag te kunnen gaan met fotobewerking, illustratie, muziek & geluid, 3D animatie etc.
5 Minuten creatief denken
Onderwijs maak je samen
Bazalt
PO 1-8 Set kaarten met 40 opdrachten en werkvormen voor creatief denken. Het stelt leerlingen in staat om flexibel en vindingrijk te zijn bij het bedenken, kiezen en uitproberen van mogelijkheden om problemen op te lossen of iets nieuws te creëren. Drie voorbeeldkaarten.
5 Minuten coöperatief
Onderwijs maak je samen
Bazalt
PO 1-8 Set kaarten met 40 opdrachten en werkvormen voor coöperatief leren waarbij leerlingen actief en betrokken samenwerken. De kaarten bevatten enkele eenvoudig uit te voeren didactische structuren: gestructureerde samenwerkingsvormen waarbij leerlingen specifieke stappen volgen, gericht op interactie met elkaar en/of de lesstof. Drie voorbeeldkaarten.
5 Minuten sociaal
Onderwijs maak je samen
Bazalt
PO 1-8 40 Activiteiten om te werken aan sociale vaardigheden. Leerlingen leren voor zichzelf op te komen en op welke wijze ze rekening kunnen houden met elkaar. De korte en eenvoudige activiteiten dragen bij aan een positieve sfeer in de groep. Bekijk drie voorbeeldkaarten.
10x10 minuten samenwerken en zelfregulering in V(S)O
SLO
2020
V(S)O 1-2 Inspiratieproduct voor leraren bestaande uit 10 klassengesprekken van 10 minuten over (deelaspecten van) samenwerken en zelfregulering. Alle onderdelen van beide SLO-leerlijnen komen aan bod.
Beeldkraken
Onwijs
2018
​■ ​PO 7-8
VO 1-6
​Onderwijsproject dat als doel heeft om jongeren beter om te leren gaan met de beeldcultuur waarin ze opgroeien. Ze bewust te maken van de invloed van beelden en ze weerbaar te maken tegen beeldmanipulatie. Website met gratis modules over diverse thema's, verdeeld over vijf niveaus (bovenbouw PO tot havo-vwo 5-6). 
Bij iedere afbeelding (afkomstig uit de collectie van Atlas van Stolk) staan vragen om leerlingen kritisch te leren kijken. Met verwerkings- en verdiepingsopdrachten die aansluiten bij de vakken geschiedenis, CKV, maatschappijleer of Nederlands.
Brainstormpakket
Brainstormen met Marja en Moes
Onderwijs maak je samen -  2010
PO 5-8 Lessencyclus met de nadruk op het proces en de spelregels. Er wordt aandacht gegeven aan creatieve denktechnieken die het zoeken naar originele ideeën stimuleren. Poster met lesstof, 15 hulpkaarten voor de kinderen en een handleiding voor de leerkracht.
​Breingeheimen
Princep Educatief
2014-2018
​​■ ​■​ ​PO 7-8
VO 1-6
​Reeks lesmaterialen voor studievaardigheden en sociale vaardigheden. De werkboeken en handleidingen zijn ook digitaal beschikbaar. Deze delen zijn te bestellen.
Breinhelden
Bazalt
2019
​​​■ ​PO 1-8 ​Reeks boeken (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 gereed, groep 7-8 in ontwikkeling) met activiteiten en tips waarmee in twintig weken gericht gewerkt kan worden aan het versterken van de executieve functies. Daarbij wordt gewerkt aan tien Breinkrachten.

Bright ideas challenge
Generation Discover
2021

​​​■ PO 7-8 Gratis jaarlijkse challenge waarbij leerlingen  oplossingen bedenken voor grote uitdagingen in 2050. Hoe zorgen we ervoor dat ons leven slimmer, schoner en zuiniger is. Door anders te wonen, anders te verplaatsen en anders te produceren.
​BYOR (Build Your Own Robot)
Solly Systems
​■ ​ ​​■

​PO 4-8 
VO 1-2

​Met de BYOR schoolkit kunnen leerlingen zelf werkende robots, apparaten of kunstobjecten bouwen. Door het samenwerken in groepjes en het volgen van de ontwerp-cyclus worden diverse 21st century skills aangesproken. Gebruik gerecyclede materialen zoals oud papier, oude verpakkingen en verschillende knutselmaterialen. Als de creatie klaar is kan deze ook geprogrammeerd worden door het toevoegen van de Micro:Bit. Er zijn 5 lessen ontwerpend leren en 5 lessen creatief programmeren.

​Communicatie is alles 
Paul Neuteboom
2017

​​■ ​PO 7-8
VO 1-2
​Lesprogramma van 28 lessen (van ongeveer 45 minuten) waarmee leerlingen de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie leren. Enkele lessen zijn gratis uit te proberen. Programma bestaat uit een boek, digibordpresentaties, ruim 50 werkvormen om leerlingen te laten ervaren wat goede (en slechte) communicatie is en e-mailcommunicatie om ouders te betrekken. Ook is een workshop als teamtraining mogelijk. Het lesprogramma zal nog voor andere leerjaren worden uitgebreid.
Coöperatieve werkvormen, voor elke groep en ieder vak
Bazalt
2020
​​■ PO
VO
Boek met 59 coöperatieve werkvormen die kunnen worden uitgevoerd door tweetallen, teams van vier of de hele groep. Het zijn didactische structuren (Kagan-structuur) waaraan de inhoud moet worden toegevoegd. Download gratis voorbeelden.
Creatieve vaardigheden
Onderwijs maak je samen, Denken om een hoekje - 2009
PO

Gratis download van eerder verschenen e-zines met praktische ideeën voor creatieve vaardigheden in de onderwijspraktijk. De volgende creatieve vaardigheden komen aan bod: 1. Neem creatief waar! 2. Associeer flexibel 3. Stel je oordeel uit 4. Zoek overeenkomsten 5. Bedenk alternatieven 6. Verbeeld dingen.

Creatief vermogen en kritisch denken ontwikkelen: aan de slag met lessen en rubrics, Kohnstamm Instituut - 2019 PO 5
VO 2

Toolkit met enkele (te downloaden) voorbeeldlessen rekenen (po groep 5) en beeldend (klas 2 vo) waarbij creatief vermogen en kritisch denken worden gestimuleerd. Met informatie over rubrics.

Denkbeelden, praktijkboek voor visuele leerstrategieën
Onderwijs maak je samen -  2015
PO Tien visuele leermodellen (o.a. de kapstok, de trein, de mindmap) waarmee leerlingen een achttal effectieve denkstrategieën ontwikkelen.
​Denksleutels
Minka Dumont
Begaafd onderwijs
■​ ​PO 1-8 ​Twee delen (groep 1-4 en groep 5-8) met creatieve denksleutels gebaseerd op de sleutels van Tony Ryan. Leerlingen kunnen de denksleutels gebruiken om onderzoeksvragen te formuleren. Jongere kinderen kunnen sleutelvragen verzinnen tijdens het voorlezen of  sleutelopdrachten maken bij een thema voor in de ‘sleutelhoek’.
Diamantslijper, De
Creatief Vermogen Utrecht
​□ PO 1-8 Doos met vier kaartensets met kinddoelen (voor de leeftijdsfases: 4+, 6+, 8+ en 10+) om te werken aan creatief vermogen. De handleiding en reflectievragen helpen de leerkracht het leerproces te begeleiden.
DigiTaal, werkvormen voor het talenonderwijs
Coutinho
2017
VO Vijftig kant-en-klare digitale werkvormen voor de taalles. Bedoeld voor (aankomende) taaldocenten MVT en NT2. Ingedeeld op ERK-niveau. Bij iedere werkvorm is ook aangegeven aan welke 21e-eeuwse vaardigheid gewerkt wordt. Bij het boek hoort een website met beschrijvingen van de categorieën en tools. Inkijkexemplaar.
Eduapp PO
VO
Lijst met apps en lesideeën om aan de slag te gaan met 21e-eeuwse vaardigheden.
​EduboekBallade
Minka Dumont
Begaafd onderwijs
​■​ ​PO 3-8 Drieëndertig uitdagende projecten waarmee leerlingen aan het denken worden gezet. De onderwerpen zijn:
Groep 3/4: spinnen, archeologie, piraten, dolfijnen, papier, geluid, dieren in de winter, kleding, eekhoorn, wonen en paddenstoelen.
Groep 5/6: bacteriën, beroemde Nederlanders, chocolade, de noordpool, geluid, je ogen bedrogen, ontdekkingsreizigers, planeten, tijd, water en weer. (Noot: de twee geluid projecten, die van 3-4 en die van 5-6 zijn volledig verschillend!) 
Groep 7/8: aardbevingen, camouflage, diamant, geheugen, Leonardo da Vinci, mode, namen, reclame, slaap, tropisch regenwoud en vulkanen.
Even denken, denkgesprekken met kinderen
CED-Groep
2014
​■ PO 1-4​ ​Herziene versie van het boek DGM in de praktijk, het handboek voor Denkstimulerende Gespreksmethodiek. Bevat 25 uitgeschreven activiteiten en suggesties voor denkvragen op de vier niveaus, die de taal-denkontwikkeling van kinderen tussen ongeveer tweeënhalf en zeven jaar volgen. De Even denken...Vragenlijst Denkprocessen biedt een diagnostische toets om de communicatievaardigheden van kinderen te testen.

Even verder denken,
denkgesprekken met kinderen
CED-Groep
2018

​​■ ​PO 5-8 ​Vervolg op Even denken. Er worden 14 activiteiten voor midden- en bovenbouw beschreven, die passen bij de zaakvakken. Onderwerpen passen bijvoorbeeld bij milieu, verkeer, geschiedenis, vrije tijd en gezondheid. Biedt leerkrachten handvatten waarmee zij het kritisch denken van leerlingen kunnen stimuleren door leerlingen uit te dagen tot het doen van onderzoek, oplossingen te bedenken en te formuleren, out-of-the-box te denken en zelf vragen te leren stellen.

Ga op reis en ontdek hoe je leert
Uitgeverij SWP
2020

​​■ PO 6-8 Werkboek voor leerlingen in de bovenbouw waarmee ze inzicht krijgen in hun leerproces en zelfregulerend leren. Met o.a. aandacht voor: metacognitieve kennis en strategieën, motivatie en organisatiestrategieën. Voor leraren biedt de Reisgids zelfregulerend leren een handleiding met begeleiderstraining en achtergrondinformatie over zelfregulerend leren en het werkboek.

Gogroep8, lesprogramma voor jonge ondernemers
Kuseema

PO 8 Lesprogramma waarbij leerlingen een eigen bedrijf opzetten. Zeven lessen van twee uur door gastdocenten. Na afloop van de lessen gaan de leerlingen gedurende 2 maanden hun ondernemersplan uitvoeren. Daarna volgt een presentatie en de beoordeling door een jury.
​Groow
Studio Tast
2018
■​ ​□ ​PO 7-8
VO
Toolkit (fysieke bouwstenen o.a. vijf ontwerpstappen, veertig activiteiten) en platform (met uitleg, tutorials en voorbeeldprojecten) om ontwerpend leren (design thinking) in het onderwijs toe te passen. 
Ook trainingen zijn mogelijk.
Growth Mindsetlessen voor de basisschool
Bazalt
2019
PO 1-8 Boek met per groep zes uitgewerkte lessen met praktische activiteiten en strategieën die bijdragen aan de ontwikkeling van een growth mindset en een effectieve leercultuur.
​Helder denken
ThiemeMeulenhoff
2015
​■ ​PO 4-8 ​Bij de lessen Helder denken leert een leerling gestructureerd denken. Dit doen ze in vier denkstappen met de aangereikte gereedschappen, zoals de argumentenkaart en zekerheidsmeter. Voor elke groep is een gratis proefles met lesbeschrijving en printbladen op te vragen. De lessen zijn ook onderdeel van de methode Taalverhaal.nu
Het grote vindingrijkboek
Leuker.nu
2014
PO 1-8 Zo leer je kinderen creatief denken! Boek met inspiratie en informatie over creatief denken. Met praktische lesideeën. Meer ideeën op het weblog Vindingrijk.
Hoe bedenk je het?! 
Uitgeverij Coutinho
2014
PO 1-8 Creatief denken in het basisonderwijs. Basisboek dat pabo-studenten en leerkrachten in het basisonderwijs helpt om creativiteit te bevorderen, zowel bij leerlingen als bij zichzelf. Met meer dan 100 werkvormen en lessuggesties.​
Hogere denkvaardigheden
SLO
VO Website met inspiratie en uitgewerkte en te downloaden opdrachten voor hogere denkvaardigheden. Bij hogere denkvaardigheden gaat het om kritisch leren denken, creatief zijn of een probleem oplossen. De opdrachten zijn per vakgebied geordend (Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde).
​Hollandse meesters in de klas, Maak je eigen virtuele tentoonstelling
Hermitage Amsterdam
2018
​■ ​PO 7-8 Lespakket waarbij leerlingen fotograferen zoals Rembrandt, hun eigen digitale tentoonstelling ontwerpen en verhalen schrijven. Het programma bevat masterclasses van de beroemde Nederlandse fotografen Koos Breukel, Robin de Puy en Raimond Wouda. Zij laten de leerlingen zien hoe je in deze tijd, geïnspireerd door de Hollandse Meesters van toen, een portretfoto of stilleven kunt maken.

Idee Puree
Schooltv
2018

■​ PO 5-8​ ​Interactieve schoolplaat waarbij ingezoomd kan worden op video's waarin kunstenaar Maarten Bel  samen met zijn kat Wolfgang op zoek gaat naar nieuwe ideeën. In Idee Puree laat hij expres dingen mislukken of kijkt hij op een andere manier naar iets heel gewoons. Zo komt hij tot heel verrassende ideeën. Titels van de huidige video's: omdenken, inleven, mislukken, vervreemden, jatten, dwarsliggen.

Ideeëntoestel

PO 1-8 Creatieve denkvaardigheden voor het basisonderwijs. Achttien te downloaden lesbrieven creatief denken verdeeld over drie (leeftijds)clusters.

In topvorm met EF
Opnij
2020

VO Werkboek voor leerlingen en handleiding voor de mentor om aan de slag te gaan met executieve functies. Daarbij kan ook gewerkt worden met de EF-planagenda.

In topvorm met (J)EF
Opnij
2021

PO 7-8 Werkboek voor de bovenbouw primair onderwijs waarmee leerlingen zelfvertrouwen en vaardigheden (executieve functies) ontwikkelen die ze nodig hebben voor een goede start in de brugklas.
Ken je kwaliteiten-(jeugd)kwaliteitenspel
CPS
2018
PO
VO
Opvolger van  het Kinderkwaliteitenspel en Ken je kwaliteiten (VO). De tekeningen zijn vernieuwd, de twee niveaus zijn samengevoegd in één spel en er zijn kaartjes bijgekomen die betrekking hebben op 21-eeuwse vaardigheden. Doel is leerlingen bewust(er) maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier bijdragen aan een positief zelfbeeld.
KIESblok
2019
​□​ ​​■ ​□ ​PO 3-8 ​Instrument (dobbelsteen met zes pictogrammen) om 21e-eeuwse vaardigheden te trainen en de werkhouding te verbeteren (zelfregulering). Het biedt grip op de zeven stappen van leren: voorkennis verzamelen, doelen stellen, strategie bepalen, inoefenen, coöperatief of zelfstandig werken, hulp vragen en reflecteren.
KleuterBallade
Minka Dumont
Begaafd onderwijs
2016
■​ ​PO 1-3

​Acht digitale projecten waarin kinderen aan het denken worden gezet. De projectonderwerpen zijn: planten, dieren, mensen, vervoer, lente, zomer, herfst, winter.

Kraak'm
2019
■​ ​□ ■​ ​PO 5-8
VO 1-2
​Online 'Escape Room'-achtige games waarbij leerlingen, in twee- of drietallen samenwerkend, de code moeten kraken. Daarbij komen diverse 21e eeuwse vaardigheden aan de orde. Per game is de doelgroep en moeilijheidsgraad (met sterren) aangegeven.
Kritisch denken met Rationale
Kritisch denken BV
VO Pedagogisch hulpmiddel waarbij door het visueel maken van groepeer-, redeneer- en analyseschema's de kritische denkvaardigheden worden bevorderd. Zes stappen:
1. Verzamel en orden informatie. 2. Structureer redeneringen. 3. Geef en beoordeel bewijs. 4. Identificeer aannames. 5. Evalueer redeneringen. 6. Communiceer de conclusie. Meer informatie.
LerenDoenMaken
2017
PO 1-8
VO 1-2
Gratis platform met opdrachten voor toekomstgerichte vaardigheden. Daarbij draait alles om maken. Leerlingen kunnen bij het kiezen van een opdracht in de huid kruipen van een 'specialist' (bijvoorbeeld: architect/ontwerper, journalist/schrijver, reisleider/gids, wetenschapper/uitvinder). Er kan ook geselecteerd worden op vaardigheden en op niveau (onder-, midden- of bovenbouw PO en onderbouw VO). Bij de opdrachten wordt aangegeven welke andere leermiddelen, programma's, tools of apps gebruikt kunnen worden.
Loep
Studio Tast
2017
PO
VO
21e -Eeuwse vaardigheden in bestaande lessen. Fysieke toolkit (houten tokens) en digitaal platform met 33 activiteiten en negen processtappen voor ontwerp gebaseerd leren. Product wordt niet meer verkocht, maar huidige gebruikers kunnen nog wel gebruik blijven maken van de toolkit en het digitaal platform.
Luqo
Luqo BV
2017
PO Educatief spellenplatform met een natuurlijke focus op 21e-eeuwse vaardigheden. De spellen zijn actief en coöperatief. Luqo creëert een sociale setting doordat kinderen rond het speelbord staan waarin de digitale en fysieke wereld samenkomen. Samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, communicatie, kritisch denken, etc. zijn standaard onderdeel van elk Luqo spel.
Makkie om te maken
Makkie3D en CED-groep 
2017
PO 3-8 Werken aan 21e-eeuwse vaardigheden (denkkracht, perspectief nemen, zelfregulering en samenwerken) met een 3D-printer. Projectlessen volgens de aanpak van design thinking. Licentie met toegang tot leerlingmateriaal en instructie voor leerkrachten op basis van onderwijskundige doelen; vier projecten per schooljaar voor groep 3 t/m 5 en vier projecten voor groep 6 t/m 8 (een project duurt 4 à 5 lessen). Jaarlijks verschijnen nieuwe opdrachten en updates.
Meester in kunst
2018-2019
PO 1-8 Online kunstplatform voor basisschoolleerkrachten. Met lesideeën, online cursussen (webinar), een inspirerende community en gratis downloads zoals: 9 tips voor meer creativiteit in de klas.
Ondernemen met je klas
Jong Ondernemen

PO 5-8
VO 1-6

Twee programma's voor po: Vakantie-eiland (groep 5-6) en Pop-up store (groep 7-8 over de basisbeginselen van bedrijfsleven en ondernemerschap. Leerlingen moeten keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen. Ook doet het programma een beroep op hun creatief denkvermogen en samenwerken.
Als voorbereiding op beide lespakketten kan het project Pitch it! gebruikt worden. Tijdens dit project oefenen leerlingen hoe ze zichzelf en een idee goed kunnen presenteren. De vijf digibordlessen zijn gratis beschikbaar in LessonUp.
Er zijn ook twee programma's voor vo:
Yes! (vo-onderbouw) en Junior Company (vo-bovenbouw)

Onderwijs ontwerpen met Design Thinking
PO raad, Kennisnet
2017
PO Een Design Thinking Toolkit om onderwijs te ontwerpen waarmee leerlingen hun 21e -eeuwse vaardigheden inzetten terwijl leraren tijdens het ontwerpproces zelf hun 21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Ontwikkeld naar aanleiding van een versnellingsvraag van WereldKidz.
Er is ook een rapport van de Open Universiteit beschikbaar met een wetenschappelijke onderbouwing van de 21e -eeuwse vaardigheden.
Ontdek het zelf…en laat je niets wijsmaken
Heutink
2015
PO 1-8 Te downloaden lesmateriaal wetenschap en technologie (onderzoekend en ontwerpend leren) dat met behulp van uitdagingen (op 5 niveaus: groep 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 en plusklas)  een creatieve en nieuwsgierige en probleemoplossende houding bij leerlingen wil stimuleren. Thema's 2017-2018: Prinsjesdag, Mondriaan, Olympische Spelen, Moestuintjes, In levende lijve, Vakantiehuis.
Outside the box, stimuleer het creatief denken in je klas
Uitgeverij Schoolsupport
2012
PO 3-8 Ideeënboek creatief denken. Drie delen (6-7, 8-9 en 10-12 jarigen), met kopieerbare werkbladen met activiteiten in vier categorieën: ontwerpen; creatief denken; taal ontdekken; problemen oplossen. Voorbeelden: tiensterrenhotel voor kinderen ontwerpen, moordmysterie oplossen, nieuwe tandpasta bedenken. Inhoudsopgaven en voorbeeldpagina's zijn in te zien. Zie onder bijlagen.
Post uit Hoophuizen en Zelhorst
FleCk
2016
PO 1-8 Vier (post)pakketten: voorbeeldpakket De bloempot, De windvanger (1), Begroet & ontmoet (2) en Het zwembad (3). Ieder pakket bevat drie brieven met opdrachten waarmee je in onder-, midden- en bovenbouw aan de slag kunt met creativiteitsontwikkeling en de 21e -eeuwse vaardigheden.
​Praattoppers
Filosovaardig, Alles is rond
2018
​■ ​PO 4-8 V​erbeter de gespreksvaardigheden van kinderen met humor, spelletjes en complimenten. Methode waarmee kinderen leren op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Ze leren naar elkaar te luisteren, vragen aan elkaar te stellen, te redeneren en zich in een ander te verplaatsen. Gebaseerd op het principe van Tips en Tops.
Bevat 26 complimentenkaarten met daarin een spel voor elk van de 26 gespreksvaardigheden.

Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs
Panama  2017

PO Jubileumbundel ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Panama. Bevat praktische ideeën om 21e-eeuwse vaardigheden in de rekenles toe te passen. Deze publicatie bevat bijdragen van diverse deskundigen met daarin allerlei concrete voorbeeldopgaven en –activiteiten.

Schoolblocks
LessonUp
2020

PO 6-8 Online lesmateriaal gericht op vaardigheden en executieve functies. Tien lessen: plannen, tijd verdelen, onthouden, organiseren, ken jezelf, omgaan met emoties, aandacht erbij, starten, doelen halen, flexibel zijn.
Schoolwebwinkel
De Schoolwebwinkel BV
PO 5-8
VO 1-2
Project waarbij leerlingen zelf een echte webwinkel opzetten voor school. De webwinkel gaat live en wordt door leerlingen beheerd. De winst gaat naar een zelf te kiezen goed doel. Er zijn drie basis leermodules: Webwinkel, Reclame en Producten met in totaal 13 lessen. Als aanvulling zijn er drie verdiepingsmodules: Mediawijsheid, Omgaan met geld en Programmeren (ook 13 lessen in totaal). De lesinhoud is op meerdere niveaus verkrijgbaar. Er is informatie over de 21e -eeuwse vaardigheden die aan bod, waarbij samenwerken het belangrijkste onderdeel is.
Six Bricks
The LEGO Foundation/Yellow Ducks
2017
PO 1-4 Boekje met 25 korte activiteiten met sets van zes kleuren LEGO Duplo blokken. Daarbij komen onder andere vaardigheden als probleemoplossen en samenwerken aan de orde.
Activiteiten zijn verdeeld over: Ontdek Six Bricks, Brick Breaks, Spelletjes en Teamuitdagingen. Het aanbevolen aantal kinderen en de geschatte duur van de activiteit worden vermeld.
Slimmer leren: zelfregulatie in de les
Slimmer bewegen: zelfregulatie in de gymles
SLO -  2015
VO Deze zelfregulatie-vragenlijsten geven inzicht in de mate van zelfregulatie in de les en kunnen gebruikt worden als hulpmiddel om dit gedrag te bevorderen. Er is een generieke lijst (voor theorievakken) en een lijst voor bewegingsonderwijs.
Speel je mee in Li La Land?
Onderzoeken en ontwerpen met jonge kinderen
Li La Land BV, Uitgever Leuker.nu
2015
peuters
PO 1-3
Koffer met tien handpoppen en bijhorende vingerpoppetjes en een boek met 50 uitdagende activiteiten voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Vanuit poppenspel wordt de verbeeldingskracht van jonge kinderen geactiveerd en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden zoals: probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, communiceren en samenwerken.
Sociaal gedrag, elke dag!
Uitgeverij Pica
2012
PO 1-8 Werkmap met activiteiten om sociale vaardigheden te vergroten, oefenen en toepassen in de praktijk. Vier programma's: samenspelen, samenwerken, omgaan met emoties, probleem oplossen.

Startboek Skillis
Toekomstgericht leren  groep 5 tot en met 8
CED-groep
2017


Startboek Skillis
Toekomstgericht leren groep 1 tot en met 4
CED-groep
2018
PO 5-8


PO 1-4

Schoolbrede aanpak waarmee leerlingen zich ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke personen die kunnen mee bewegen in de snel veranderende samenleving. Skillis heeft het complexe vraagstuk m.b.t. toekomstgericht leren en 21e -eeuwse vaardigheden teruggebracht tot vier kernvaardigheden: denkkracht, perspectief nemen, zelfregulering en samenwerken.

De Startboeken bevatten praktische activiteiten en werkvormen om aan de leerlingdoelen te werken. Deze werkvormen zijn gekoppeld aan leerkrachtvaardigheden, in het boek benoemd als 'Gouden regels'.

Talentmix
De Onderwijsstudio
2017
PO 7-8 Interactief project waarbij leerlingen zich bewust worden van hun talent en deze kennis gaan toepassen in activiteiten. Drie onderdelen: handleiding, Doeboek voor leerlingen en website met Talentmixtest. Met dit project werken leerlingen aan de 21e -eeuwse vaardigheden 'zelfsturing' en 'samenwerking'.
Team Toppers
Het Belbin teamrollenmodel voor kinderen en jongeren
Uitgeverij Kind in beeld
PO 4-8
VO
Bordspel dat leerlingen spelenderwijs laat zien en ervaren dat diversiteit (anders zijn) juist bijdraagt aan het groepssucces. Verschillen in kwaliteiten en talenten herkennen, begrijpen en gebruiken. Gericht de samenwerking aangaan. Zie ook: www.teamtoppers.nl
TeamPlay met Belbin
TeamPlay
2018
VO Combinatie van trainingen (voor docenten, mentoren of coaches), lessen en online tests waardoor leerlingen in het voortgezet onderwijs leren om op een positieve, constructieve manier samen te werken. Het lespakket bestaat uit zes lessen van 50 minuten voor leerlingen van leerjaar 1 tot en met 4. Er is een uitbreidingsset van twee lessen voor leerlingen in 5 havo of 6 vwo.

TEEZR.nl 
ROC Friese Poort
2020

VO 4-6
MBO
Inspiratiesite die aan de hand van 21e-eeuwse vaardigheden (methode Routeplanner) content aanbiedt voor docenten en studenten over sociale en maatschappelijke thema's op het gebied van kunst, cultuur, religie, filosofie, diversiteit etc.
Teken je gespek over werkhouding
Uitgeverij Pica
2018
■​ ​PO 5-8
VO
De sjablonen voor het thema werkhouding zijn een hulpmiddel om leerlingen inzicht te geven in wat wel en niet goed gaat. Ze onderzoeken onder andere concentratie, motivatie en leerhouding. Kan één-op-één of in een groep gebruikt worden.

Timbo, probleemoplossend leren voor kinderen

Garant Uitgevers/MAKLU

2012

PO 3-8 Zelfinstructiemethode. Figuurtje Timbo is in een vreemd land terecht gekomen en leert leerlingen stap voor stap hoe ze een opdracht tot een goed einde kunnen brengen. Daarbij wordt als eerste stap aandachtig lezen en goed luisteren benadrukt. Basisboek (leerkracht) met achtergrondinformatie, lessenreeks en suggesties, zoals een verhaal, spelelementen, concentratieoefeningen en creatieve opdrachten. Werkboek (leerling) met werk- en lesbladen.
Tumult op de basisschool
Tumult
2017
PO 7-8 Werkboek met activerende lessen rondom plannen (agenda, taken), leerstrategieën (o.a. aantekeningen maken, concentreren, hulp vragen, toets maken), informatievaardigheden, kiezen (van een school) en overstap naar de brugklas. Met stappenplannen.

Verwonderingskaartjes
Onderwijs met stijl

PO 1-8 48 Kaartjes met vragen en inspirerende foto's voor het stimuleren van de denkvaardigheden analyseren, evalueren en creëren. Sluiten aan bij de kerndoelen van OJW. Met suggesties en tips.

Viewbricks 
Open Universiteit
2018

VO 1-3 Formatief toetsen van vaardigheden middels rubrics met videovoorbeelden. Met dit online instrument kunnen leerlingen enkele vakoverstijgende vaardigheden aanleren en verbeteren: samenwerken, presenteren, informatievaardigheden.

Wijzer in executieve functies 
35 spelletjes om de executieve functies bij leerlingen te trainen en versterken
Uitgeverij Pica en ZIEN in de klas - 2017

PO 1-8 Hulpmiddel (kaarten en handleiding) voor het versterken van de executieve functies: inhibitie, werkgeheugen, planning en organisatie, taakinitiatie, emotieregulatie, flexibiliteit, metacognitie en zelfmonitoring. Twee uitvoeringen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.
Downloads ZIEN in de klas (WIEF, Wijzer in executieve functies)

Zelfregulatie in een notendop
Uitgeverij OMJS
2020

PO 
VO 1-2
Praktijkboek voor het ontwikkelen van zelfregulering bij leerlingen. Vanuit een verzameling aan theorieën wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk door het aanbieden van tools om met de leerlingen aan de slag te gaan.
Zelfregulerend leren, effectiever leren met leerstrategieën
Boom Uitgevers
2018
​■ ​PO 6-8
VO 1-3

Veertien effectieve leerstrategieën en praktische tips waarmee je leerlingen kunt helpen zich deze eigen te maken en te gebruiken. Ingedeeld in vijf clusters:
1. metacognitieve kennis; 2. metacognitieve vaardigheden;
3. cognitieve vaardigheden; 4. organisatievaardigheden; 
5. motivatie. Bij het boek zijn trainingskaarten en een poster te bestellen.

​Zelfsturing in de klas, over aandacht, executieve functies en rust
Uitgeverij Nieuwezijds
2018
​■ ​PO
VO
Dit boek biedt verschillende handvatten waarmee je als leerkracht de zelfsturing van leerlingen kunt bevorderen. Met herkenbare voorbeelden uit de lespraktijk, praktische tips, informatie en werkbladen die direct in de klas kunnen worden gebruikt.

ZO! Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs

CED-groep

2016

S(B)O

PO

Instrument om het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie in kaart te brengen. Vooral geschikt voor SO. De handleiding biedt praktische handelingssuggesties. Volledige handleiding kan ook per mail worden opgevraagd t.wally@cedgroep.nl

Sluit aan bij opbrengstgericht werken in 4D (data, duiden, doelen stellen, doen).