Voorbeeldmaterialen

9 oktober 2023

Samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs hebben we onderstaande voorbeeldmaterialen ontwikkeld voor creatief denken en handelen.

Deze lesvoorbeelden geven een idee hoe deze vaardigheid in een les tot uitdrukking kan komen. Bij de materialen krijgen niet altijd alle onderdelen van de vaardigheid evenveel aandacht.

De voorbeeldmaterialen laten zien hoe het kan en ze geven leraren inspiratie om met de 21e-eeuwse vaardigheden aan de slag te gaan.

Alle voorbeelden zijn gekoppeld aan inhouden van een vak of leergebied. De titel noemt het vak en het type onderwijs waarvoor het is.

Meer lesvoorbeelden zijn welkom

Heb je zelf materialen ontwikkeld voor primair of voortgezet onderwijs die overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader? Wil je ze delen met anderen?

Neem contact met ons op: 21eeuwsevaardigheden@slo.nl