Onderwijsdoelen

2 augustus 2021

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (12-20 jaar) zijn er afzonderlijk kerndoelen geformuleerd voor de drie uitstroomprofielen. Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs heeft kerndoelen voor mens & natuur die overeenkomen met de kerndoelen van de mens & natuurvakken voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding hebben een eigen set kerndoelen voor mens, natuur en techniek.

Bekijk de kerndoelen:

Kijk voor meer informatie: