Op weg naar het examen in vso

16 augustus 2021

In het uitstroomprofiel vervolgonderwijs halen leerlingen een diploma, zodat zij tot een vervolgopleiding kunnen worden toegelaten. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs (examenprogramma’s).

Leerlingen kunnen examen doen in verschillende vakken en op verschillende niveaus. Voor elk vak is er een handreiking, waar je informatie vindt over alles wat met het schoolexamen en het centraal examen te maken heeft. Ook de examenprogramma’s zijn hier te vinden.

Hoe de leerlingen in het vso hun examen afleggen kun je vinden onder diplomering. De wet kwaliteit verruimt de mogelijkheden voor vso-scholen om hun leerlingen tot het diploma te brengen.
De vmbo-leerlingen op het vso moeten ook examen doen in één van de tien beroepsgerichte profielen. Als handreiking hierbij kun je de brochure Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) raadplegen.