Natuurwetenschappelijke vakken : Vakspecifieke trendanalyse 2017


23 mei 2019
Dit rapport beschrijft en analyseert de huidige (2016) stand van zaken van het curriculum van de natuurwetenschappelijke vakken in po en vo. Uit deze analyse zijn knelpunten verzameld die hebben geleid tot een zevental trends. Het betreft onder ander duurzame ontwikkeling, de concept-contextbenadering, vaardigheden en (formatieve) toetsing.

jaar van uitgave: 2017

Vaksectie Natuurwetenschappen (2017). Natuurwetenschappelijke vakken : Vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.