economie vmbo

2 juni 2022

thema's

alles over de examenprogramma's

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma.

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.