aardrijkskunde vmbo

15 april 2024

thema's

vakvernieuwing aardrijkskunde

Zowel op vmbo als op havo en vwo is er sprake van vernieuwingen in het examenprogramma.

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

Hoe staat het met het proces rond de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s? Lees het hier.

Thema_Vakvernieuwing aardrijkskunde

mondiale thema's

Thema’s zoals duurzaamheid, globalisering, gezondheid en technologie zijn zo groot en zo complex, dat je ze je alleen met veel kennis uit verschillende disciplines goed kunt begrijpen.