Monitoring invoering nieuw examenprogramma aardrijkskunde vmbo


Samenvattend eindrapport
20 oktober 2021
Nadat in de tweede fase havo/vwo in augustus 2007 een nieuw examenprogramma voor aardrijkskunde werd ingevoerd, is in 2010 het besluit gevallen om ook een nieuw programma voor aardrijkskunde in het vmbo in te voeren. Dit rapport is een verslag van het onderzoek heeft betrekking op de implementatie van het nieuwe examenprogramma, zoals dat in augustus 2013 op alle vmbo-scholen werd ingevoerd (te starten in het derde leerjaar) en in mei 2015 voor het eerst werd geëxamineerd. De ervaringen van zowel docenten als leerlingen zijn onderzocht. Concreet is onderzocht in hoeverre docenten en leerlingen tevreden zijn over een aantal specifieke aspecten van het nieuwe examenprogramma en welke knelpunten zij ervaren.

auteur SLO: Han Noordink, Frederik Oorschot, Elvira Folmer
jaar van uitgave: 2017

Noordink, H., Oorschot, F., & Folmer, E. (2017). Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo: Samenvattend eindrapport. Enschede: SLO.