School in de samenleving

12 februari 2024

Leerlingen gaan elke dag van huis naar school en die school staat in een wijk, maar wat weten de leerlingen eigenlijk over die wijk? Wat gebeurt er, wie wonen er, wat speelt er, hoe kunnen ze zelf bijdragen aan een betere wijk? Laat ze zelf op onderzoek uitgaan of nodig iemand uit (bijvoorbeeld de wijkagent) om er over te vertellen. Ook onderstaande voorbeelden brengen je vast op ideeën.

Adopteer een monument- basisonderwijs, Nationaal Comite 4 & 5 mei, 2020. Doelgroep: po 7-8, vo 1-2
Landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt 'adopteren'. Er is ook een versie voor voortgezet onderwijs
Leerlingen maken kennis met de traditie en de rituelen van herdenken en besteden aandacht aan de (lokale) geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het verhaal achter het geadopteerde monument.
Het lesmateriaal is vernieuwd. Het bestaat onder andere uit een docentenhandleiding en leerlingenwerkboek met onderzoeksdossier en herdenkingsplan. Ook zijn er denkvragen die leerlingen prikkelen tot nadenken over oorlog, herdenken en het belang van monumenten. De lessen staan in een digitale leeromgeving.

Adopteer een verzorgingshuis, Stichting Creatief Onderwijs. Doelgroep: po 7-8, vo 
Dit programma wil een bijdrage leveren aan het welbevinden van bewoners van, in de buurt gelegen, verzorgingshuizen en daarmee ook de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren stimuleren. Deelnemende scholen kunnen hiervoor een '1000 maal dankpremie' ontvangen. Op de website zijn ook suggesties voor jong-oud-activiteiten te vinden.

​Filmproject - De school in de wijk, Stichting De frisse blik, 2014. Doelgroep: po 3-8, vo 1-2
De Frisse blik biedt workshops en projecten voor basisonderwijs, vmbo en havo/vwo op het gebied van non-fictie film, burgerschap en mediawijsheid. De focus ligt op films maken, begrijpend kijken, interviewen, monteren, 21e eeuwse & digitale vaardigheden. Het schoolbrede filmproject - De school in de wijk is voor groep 3-8.

Handboek School in de samenleving, de Samenlevingsgerichte School van de 21e eeuw, CPS, 2015. Doelgroep: po, vo
In het handboek staat beschreven waarom het noodzakelijk is dat scholen samenlevingsgericht worden. Het bevat theoretische achtergronden, handvatten, aansprekende voorbeelden uit de praktijk, een concreet stappenplan en praktische bijlagen.

Je wijk verbeteren & Leefbaarheid wijkenVO content, 2014. Doelgroep: vo 1-3
Gratis online lesmateriaal over het verbeteren van je straat of wijk; betrokkenheid met de wijk. achterstandswijken; veiligheid en leefbaarheid; verbeteren van wijken.

Move your world (online), Stichting Move, 2020, Doelgroep: vmbo
Project waarmee jongeren op het vmbo vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie komen voor een ander. Ze werken samen, verkennen hun mogelijkheden en brengen die meteen in de praktijk in een actie voor hun omgeving. Tijdelijk met drie online lessen voor thuis.

Young Impact scholenprogramma, NLvoorelkaar, CJP, NJR en WijZijnJong. Doelgroep: vo, mbo, pro, vso
Diverse scholenprogramma’s waarbij jongeren zich vanuit hun talent inzetten voor dat wat zij belangrijk vinden. Een positieve impact heeft ook positieve gevolgen voor jezelf. Young Impact trainers inspireren en activeren de jongeren via de kick-off en workshop(s). Je kunt ook zelf aan de slag met gratis lespakketten. Zoals het lespakket Eenzaamheid waarmee jongeren worden gestimuleerd om iets te doen tegen eenzaamheid onder ouderen. Het programma wordt afgesloten tijdens de Young Impact Day. Jaarlijkse inschrijving.