Leerstoflijnen beschreven

25 juli 2023

Aan welke taaldoelen werk je in jouw groep?

SLO ontwikkelde de serie Leerstoflijnen Beschreven. De leerstoflijnen helpen je inhouden te kiezen, waarmee je toewerkt naar de Referentieniveaus voor taal. De Leerstoflijnen Beschreven bestaat uit vier publicaties waarin steeds één van de vier taaldomeinen uitgewerkt is. Elke leerstoflijn geeft je inzicht per domein in het gewenste beheersingsniveau eind groep 8.

Wat is het gewenste eindniveau in groep 8 per taaldomein?

In het Referentiekader zijn voor deze domeinen voor het primair onderwijs twee verschillende niveaus van beheersing beschreven. Eind groep 8 zou 75% van de leerlingen voor alle vier de domeinen minimaal niveau 1F moeten beheersen. Het streefniveau van 2F geldt voor zoveel mogelijk leerlingen.

Het Referentiekader taal beschrijft voor alle taaldomeinen wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan.