Informatieverwerking en statistiek

13 december 2019

​​​​​De eindterm voor deze exameneenheid luidt:

De kandidaat kan informatie verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van grafische voorstellingen, en daarbij:

  • statistische representatievormen en een graaf hanteren;
  • op basis van de verwerkte informatie verwachtingen uitspreken en conclusies trekken.

De lesmethoden bieden een keur van statistische representatievormen om informatie weer te geven, zoals een lijngrafiek, diverse diagrammen en grafen. Ten behoeve van de analyse van informatie is het gebruikelijk dat lesmethoden statistische grootheden zoals gemiddelde, mediaan, modus, spreidingsbreedte en/of kwartielafstand behandelen. Het is niet noodzakelijk dat een kandidaat alle representatievormen en grootheden die worden aangeboden, kent en kan hanteren. Uitzondering hierop vormen grafen. Bovendien kent de onderbouw havo enkele tussendoelen op het terrein van informatieverwerking en statistiek. Leerlingen die van plan zijn van de theoretische leerweg door te stromen naar havo zijn erbij gebaat de representatievormen en technieken die in deze tussendoelen gespecificeerd worden, te verwerven.
Toetsvormen
Beheersing van de eindterm van de exameneenheid Informatieverwerking, statistiek kan op verschillende manieren getoetst worden. De lesmethoden bieden voldoende schriftelijke toetsen, maar er zijn ook andere vormen van toetsing mogelijk. In het rechtermenu tref je een projectopdracht​ aan over dit onderwerp voor leerlingen uit de theoretische leerweg.