Voorbeelden van rubrics

5 juli 2023

​Beoordelingsrubriek = kwaliteit van de berekeningen in het opgeleverde product ​
4 Alle berekeningen zijn correct en juist opgeschreven.
3 De berekeningen bevatten een enkele kleine fout of zijn in een enkel geval onjuist opgeschreven.
2 De berekeningen bevatten enkele storende fouten of zijn in meer dan een enkel geval onjuist opgeschreven.
1 De berekeningen zijn vaak fout.
Beoordelingsrubriek = vertaling van alledaagse situatie naar wiskundig probleem ​
4 Het wiskundig probleem is een volledig correcte vertaling van de situatie.
3 In het wiskundig probleem wordt een enkel onbelangrijk detail over het hoofd gezien.
2 In het wiskundig probleem wordt een belangrijk onderdeel van de situatie over het hoofd gezien.
1 Het wiskundig probleem kent maar een beperkte verwantschap met de situatie.
Beoordelingsrubriek = oplossing terugplaatsen in de situatie ​
4 De uitkomst van het wiskundig probleem is correct en adequaat nabewerkt tot een oplossing van het probleem.
3 Bij de terugplaatsing is een klein detail over het hoofd gezien, zoals juiste schrijfwijze of vermelding van een eenheid.
2 Bij terugplaatsing is een belangrijk aspect over het hoofd gezien; de oplossing past nog wel bij de situatie, maar de oplossing zou beter zijn geweest als zij was nabewerkt.
1 De oplossing past niet bij de situatie.​​