Visie op LOB

13 december 2019

De visie op loopbaanoriëntatie is de afgelopen jaren veranderd. Daar waar vroeger de nadruk lag op 'kiezen' en het maken van de juiste (eenmalige) keuze, ligt tegenwoordig de nadruk op 'leren kiezen' en het keuzeproces leren doorgronden.

Zo worden leerlingen beter voorbereid op een leven waarin zij door de steeds veranderende arbeidsmarkt telkens opnieuw gedwongen worden keuzes te maken voor opleiding en arbeid. Het keuzeproces wordt ondersteund door leerlingen op systematische wijze te leren omgaan met vijf loopbaancompetenties.

Vijf loopbaancompetenties:

  1. Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
  2. Motievenreflectie: Waar ga en sta ik voor en waarom?
  3. Werkexploratie: Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom daar?
  4. Loopbaansturing: Hoe bereik ik mijn doelen en waarom zo?
  5. Netwerken: Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

Concreet betekent het dat de leerling in het vak of vakoverstijgend gestimuleerd wordt te oefenen met het maken van loopbaankeuzes. Leerlingen kunnen ervaringen opdoen door middel van oriënterende en realistische activiteiten in het opleidingsveld, het beroepenveld en het maatschappelijk domein; binnen en buiten de school én binnen en buiten het curriculum. Leerlingen reflecteren op de eigen kwaliteiten en motieven, hun eigen handelen en de opgedane ervaringen bij voorkeur op een gevarieerde wijze.

Leergang LOB

Op de website Leergang LOB vindt u een concretisering van LOB naar de lespraktijk. Op de website staan handvatten, voorbeelden en de SLO-publicaties over LOB in het vmbo overzichtelijk bij elkaar.