Suggesties LOB bij Nederlands

13 december 2019

LOB kan ook bij Nederlands in het schoolexamen een plaats krijgen.

Voorbeelden

 • mondelinge, visuele en/of schriftelijke presentaties van de (snuffel)stage, meeloopdagen en  beroepenbeurzen, zoals Spots on Jobs, On Stage, Studie Experience;
 • bij schrijfvaardigheid het schrijven van het sectorwerkstuk, een sollicitatiebrief en cv; bij mondelinge vaardigheden het houden van een elevator pitch (korte presentatie van jezelf in zestig seconden);
 • een simulatie van een sollicitatieprocedure met iemand uit de beroepspraktijk, waarbij meerdere leerlingen 'op gesprek' gaan en de beroepsbeoefenaar een terugkoppeling geeft wie hij zou hebben 'aangenomen' en waarom;
 • een meeloopdag op het mbo, waarbij leerlingen lessen volgen, en leerlingen en docenten interviewen en de informatie delen met klasgenoten tijdens presentaties en klassengesprekken;
 • een bedrijf of instelling bezoeken en daar gesprekken voeren met (aanstaande) beroepsbeoefenaren;
 • leerlingen gastsprekers uit de beroepspraktijk laten uitnodigen voor een gastles (schriftelijk) en deze les laten voorbereiden door discussievragen/ interviewvragen op te laten stellen;

Voorbeeldopdracht: de reünie

Over zeven jaar vindt er een reünie plaats van jouw klas. Je bereidt een Pecha Kucha voor (PowerPoint met twintig slides, twintig seconden presenteren per slide). In deze presentatie vertel je wat je op dat moment doet en wat je hebt bereikt.

 1. Hoe ziet jouw leven er over zeven jaar uit?
 2. Wat voor werk doe je dan?
 3. Welke opleiding heb je gedaan om dit te kunnen?
 4. In welke branche en bij welke organisaties kon je met die opleiding terecht?
 5. Welke stappen heb je gezet om aan een baan te komen? Omschrijf dit precies