Positie van het vak

13 december 2019

Nask2 (scheikunde) is een algemeen vormend vak voor de gemengde en de theoretische leerweg. Het is een keuzevak en dus niet verplicht.

Nask2 is belangrijk om door te stromen naar het middelbaar laboratoriumonderwijs, maar ook voor doorstroming naar de opleiding voor apothekersassistent en opleidingen in de procestechniek.

Voor een goede doorstroom naar de profielen Natuur en gezondheid en Natuur en techniek op de havo is nask2 zeer gewenst.

Het percentage leerlingen dat in 2019 examen nask2 aflegde bedroeg 20% van het totaal aantal gl/tl-leerlingen dat examen deed.

Bron: Cito.