Positie van het vak

20 oktober 2023

Nask2 (scheikunde) is een algemeen vormend vak voor de gemengde en de theoretische leerweg. Het is een keuzevak en dus niet verplicht.

Nask2 is belangrijk om door te stromen naar het middelbaar laboratoriumonderwijs, maar ook voor doorstroming naar de opleiding voor apothekersassistent en opleidingen in de procestechniek.

Voor een goede doorstroom naar de profielen Natuur en gezondheid en Natuur en techniek op de havo is nask2 zeer gewenst.