Positie van het vak

20 oktober 2023

Nask1 (natuurkunde) is een algemeen vormend vak voor alle leerwegen van het vmbo. Leerlingen uit een beroepsgerichte leerweg of uit de gemengde leerweg die een technisch profiel volgen, zijn verplicht examen af te leggen in het vak nask1.

Volgen leerlingen een groen profiel dan kan worden gekozen voor nask1 óf biologie. In andere profielen dan techniek kan nask1 ook in het vrije deel gekozen worden.

Leerlingen hebben nask1 in hun examenpakket nodig als zij voor een vervolgopleiding in de techniek kiezen. Hierbij kan gedacht worden aan opleidingen als bouwkunde, elektrotechniek en wegenbouw. Voor vrijwel alle richtingen op de MBO Techniek is nask1 een vereiste of in ieder geval gewenst.