Afstemming met avo-vakken

29 september 2021

Voor een goede afbakening van de bijdrage van het vak natuurkunde aan de taalvaardigheden van de leerling is afstemming met de talen wenselijk.

Afstemming tussen natuurkunde en Nederlands

Het is van belang dat:

  • docenten natuurkunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) worden aangeboden en welke begrippen en strategieën daarbij voorkomen;
  • docenten Nederlands weten op welke problemen allochtone leerlingen kunnen stuiten bij het bestuderen van natuurkundige vakteksten en het gebruiken van vakgerichte bronnen als vakliteratuur en artikelen;
  • docenten zo mogelijk afspraken maken over examinering en beoordeling van de taalvaardigheden en informatievaardigheden in het schoolexamen natuurkunde.

​​Houden van een (forum)discussie over natuurkundig onderwerp:

  • maken van beknopte voordracht over bijvoorbeeld kernenergie, milieuverontreiniging, klimaatverandering, zonne- en windenergie;
  • presenteren van voordracht;
  • voeren van discussie over drie (vooraf bedachte) stellingen.

Afstemming tussen natuurkunde en Engels

Als leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen komen ze al gauw bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar animaties, schema's en afbeeldingen. Het is aan te bevelen dat ze bij natuurkunde vertrouwd raken met het verwerken van informatie uit goedgeïllustreerde Engelse websites.