Afstemming met de andere algemeen vormende vakken

13 december 2019

Integratie en afstemming is ook mogelijk met andere mens- en maatschappijvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en economie. In de praktijk zal dat beperkt plaatsvinden omdat het weinig voorkomt dat leerlingen naast maatschappijkunde ook deze vakken volgen in de bovenbouw van het vmbo. In ieder geval zijn er thema's te benoemen waaraan ook andere mens- en maatschappijvakken aandacht schenken.

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde schenkt aandacht aan arbeidsmigratie (exameneenheid Bevolking en ruimte) en aan (de exameneenheid) Grenzen en identiteit. Die onderwerpen hebben raakvlakken met de exameneenheid Multiculturele samenleving van maatschappijkunde.

Geschiedenis

Geschiedenis heeft in elk geval aandacht voor de staatinrichting van Nederland en heeft dus veel raakvlakken met de exameneenheid Politiek en beleid van maatschappijkunde. De sectie geschiedenis kan aandacht besteden aan de exameneenheid Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland (raakvlakken met Mens en werk) en de exameneenheid Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945 (raakvlakken met Multiculturele samenleving). Daarnaast krijgen leerlingen bij geschiedenis een historisch overzicht vanaf 1900. Voor verschillende exameneenheden bij maatschappijkunde kan het verstandig zijn bij dat overzicht aan te sluiten.

Economie

Economie heeft aandacht voor de onderwerpen Arbeid (de exameneenheden Arbeid en productie, Arbeid en bedrijfsleven) en het sociaaleconomisch beleid van de overheid (exameneenheid Overheid en bestuur). Er zijn dan ook veel raakvlakken met de exameneenheid Mens en werk van maatschappijkunde.

Een handig instrument om aan afstemming tussen de mens- en maatschappijvakken te werken is Leerplan in Beeld. Per vak kunt u daar op 'einddoelen' klikken om een snel overzicht van de vakinhouden te krijgen.