Positie van het vak

15 november 2021

Het vak economie is een algemeen vormend vak. Bij het vak staat centraal hoe de burger zich verhoudt tot consumptie, arbeid, overheid, internationale ontwikkelingen en natuur en milieu. Dit komt tot uitdrukking in de opbouw van het programma.

Het programma omvat een aantal algemene kerndelen:

 • K1 Oriëntatie op leren en werken;
 • K2 Basisvaardigheden;
 • K3 Leervaardigheden in het vak.

En daarnaast meer inhoudelijke kerndelen:

 • K4 Consumptie;
 • K5 Arbeid en productie;
 • K6 Overheid en bestuur;
 • K7 Internationale ontwikkelingen;
 • K8 Natuur en milieu.

Wat betreft de leervaardigheden in het vak is het vooral van belang dat leerlingen:

 • economische verschijnselen, vraagstukken en ontwikkelingen beschrijven en/of verklaren;
 • relevante economische vragen herkennen en zelfstandig vragen formuleren met het oog op het verwerven van kennis en inzicht;
 • verworven en/of aangeboden informatie over economische verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken verwerken;
 • een beargumenteerd standpunt bepalen over een gegeven of zelf geformuleerde economische vraag;
 • een eenvoudig onderzoek verrichten op het terrein van consumptie en/of het terrein van arbeid en productie en/of op het terrein van economisch-maatschappelijke vraagstukken.

Verder geldt voor vmbo-tl dat er sprake is van verrijkingsstof (EC/V/1), het kunnen toepassen van de vaardigheden in samenhang (EC/V/3) en het zelfstandig verwerken, verwerken en verstrekken van informatie in het kader van het sectorwerkstuk (EC/V/2).

Economie is voor vmbo-tl als profielvak verplicht onderdeel van het profiel economie. Voor de andere profielen is het een keuzevak. Bij het profiel economie geldt dat naast het verplichte vak economie een keuze tussen wiskunde, Frans of Duits moet worden gemaakt.

Voor de beroepsgerichte leerweg geldt dat elke leerling in het vmbo naast zijn beroepsgerichte profielvak één of twee profielgebonden vakken volgt. Welke vakken dat zijn hangt af van het profiel dat de leerling volgt. Het vak economie is in ieder geval verplicht bij de profielen Economie & Ondernemen (E&O) en Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), en kan gekozen worden door leerlingen die het profiel Dienstverlening & Producten volgen. Bij het profiel  E&O en HBR geldt dat naast het verplichte vak economie leerlingen een keuze tussen wiskunde, Frans of Duits moeten maken. D&P- leerlingen kiezen twee van de volgende vakken: wiskunde, Nask1, biologie en economie.